Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế
Browsing Category

WTO

Amicus Curiae submissions (kỳ 2)

Amicus Curiae submissions (kỳ 2) Đệ trình Amicus Curiae trong giai đoạn phúc thẩm Amicus Curiae submissions in the appellate procedure   Các bản đệ trình Amicus curiae thường được nộp trong giai đoạn phúc thẩm. Khi các bản đệ trình…

Amicus Curiae submissions (kỳ 1)

Amicus Curiae submissions (kỳ 1) Một vấn đề gây tranh cãi là liệu các Ban hội thẩm (Panel) và Cơ quan phúc thẩm (AB) có thể chấp nhận và xem xét các đệ trình không mong muốn mà họ nhận được từ các thực thể không phải là một bên tranh…

Các cơ quan trực thuộc của DSB (Kỳ 2)

Các cơ quan trực thuộc của DSB (Kỳ 2) 2. Cơ quan phúc thẩm (Applellate Body - AB)           Không giống như Ban hội thẩm, Cơ quan phúc thẩm là một cơ quan thường trực của DSB, gồm 7 thành viên được giao nhiệm vụ xem xét các khía cạnh…

Các cơ quan trực thuộc của DSB (kỳ 1)

Các cơ quan trực thuộc của DSB (kỳ 1) 1. Ban hội thẩm (Panel) Theo Điều 11 DSU, Ban hội thẩm là cấp xét xử sơ thẩm, được thành lập theo từng vụ việc, hay nói cách khác, đây không phải là cơ quan thường trực của WTO. Nhiệm vụ của Ban…