Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

30 năm Cơ chế Rà soát Chính sách Thương mại

30 năm Cơ chế Rà soát Chính sách Thương mại Vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, Cơ chế Rà soát Chính sách Thương mại (TPRM) kỷ niệm 30 năm thành lập. TPRM được thành lập nhằm đảm bảo nâng cao nhận thức về các chính sách thương mại quốc gia thành…

Rà soát các chính sách thương mại quốc gia: TPRM

Rà soát các chính sách thương mại quốc gia: TPRM Rà soát các chính sách thương mại quốc gia là một hoạt động cơ bản quan trọng trong suốt quá trình hoạt động của WTO. Trung tâm của hoạt động này là Cơ chế Rà soát Chính sách Thương mại…

Giải quyết tranh chấp theo RCEP 

Giải quyết tranh chấp theo RCEP  Là một cựu luật sư của WTO, tôi luôn quan tâm đến việc so sánh các thủ tục của WTO với các thủ tục của các hiệp định thương mại khác. Gần đây, tôi thấy mình đang nghiên cứu kỹ các điều khoản giải quyết…

Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA)

Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA) Dưới thời của Tổng thống Donald J. Trump, Hoa Kỳ đã đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), thay thế nó bằng một hiệp định được cập nhật và tái cân bằng hoạt động tốt hơn nhiều cho khu…

Cuốn sách Thuật xử thế của người xưa

Cuốn sách Thuật xử thế của người xưa Cảm nghĩ của người đọc: Tào Thị Huệ Với tựa đề cuốn sách Thuật xử thế của người xưa, tôi đã tự ngẫm rằng đây là cuốn sách về kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống của con người. Nhưng quả thực, tác giả sẽ…