Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế
Browsing Category

Tôi và Sách

Tôi và Sách

Trước khi bạn viết ra được cuốn sách của chính mình, bạn sẽ phải đọc không biết bao nhiêu cuốn sách của tác giả khác. Sách thường được coi là "người bạn" của chúng ta. Với tôi, không rõ Sách có coi tôi là bạn không, tùy "đằng ấy" thôi.…