Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Quan điểm của Hoa Kỳ về Chức năng của Hệ thống Giải quyết Tranh chấp Của WTO

Hoa Kỳ đã đưa ra các tuyên bố sau đây tại Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của WTO (DSB) về những lo ngại do hoạt động của Cơ quan Phúc thẩm theo các điều khoản của Hiệp định về Giải quyết Tranh chấp của WTO (DSU).

0 857

Quan điểm của Hoa Kỳ về Chức năng của Hệ thống Giải quyết Tranh chấp Của WTO

 

Báo cáo của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về Cơ quan Phúc thẩm WTO

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố báo cáo sau đây trình bày chi tiết những quan ngại đối với hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO, đặc biệt là đối với Cơ quan Phúc thẩm.

 • Báo cáo của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về Cơ quan Phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới (tháng 2 năm 2020)

Tuyên bố của Hoa Kỳ đối với Hiệp định về Giải quyết Tranh chấp của WTO

Hoa Kỳ đã đưa ra các tuyên bố sau đây tại Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của WTO (DSB) về những quan ngại về hoạt động của Cơ quan Phúc thẩm theo các điều khoản trong Hiệp định về Giải quyết Tranh chấp của WTO (DSU).

 • Tuyên bố của Hoa Kỳ về việc tiếp tục làm việc của các cựu thành viên Cơ quan Phúc thẩm
  • Tuyên bố của Hoa Kỳ trong cuộc họp DSB ngày 28 tháng 2 năm 2018
  • Tuyên bố của Hoa Kỳ trong cuộc họp DSB ngày 31 tháng 8 năm 2017
 • Tuyên bố của Hoa Kỳ về Điều 17.5 DSU và việc Cơ quan Phúc thẩm vượt quá thời hạn 90 ngày được phép kháng cáo
  • Tuyên bố của Hoa Kỳ trong cuộc họp DSB ngày 22 tháng 6 năm 2018
 • Tuyên bố của Hoa Kỳ về Điều 17.6 của DSU và việc Cơ quan Phúc thẩm vượt quá vai trò của mình khi xem xét các kết luận của ban hội thẩm, bao gồm cả ý nghĩa của luật nội địa của Thành viên WTO
  • Tuyên bố của Hoa Kỳ trong cuộc họp DSB ngày 27 tháng 8 năm 2018
 • Tuyên bố của Hoa Kỳ về việc Cơ quan Phúc thẩm đưa ra ý kiến ​​tư vấn trái với các Điều 7.1, 11, 17.6 và 3.2 của DSU
  • Tuyên bố của Hoa Kỳ trong cuộc họp DSB ngày 29/10/2018
 • Tuyên bố của Hoa Kỳ về Giá trị tiên quyết của các Báo cáo của Ban Hội thẩm hoặc Cơ quan Phúc thẩm theo Hiệp định WTO và DSU
  • Tuyên bố của Hoa Kỳ trong cuộc họp DSB ngày 18/12/2018
 • Tuyên bố của Hoa Kỳ về Những quan ngại liên quan đến việc bồi thường của các thành viên Cơ quan Phúc thẩm
  • Tuyên bố của Hoa Kỳ trong cuộc họp DSB ngày 22 tháng 11 năm 2019

Tuyên bố của Hoa Kỳ về các lỗi khi giải thích Hiệp định của Cơ quan phúc thẩm WTO

Hoa Kỳ đã có các tuyên bố sau đây tại Cơ quan Giải quyết Tranh chấp của WTO (DSB) về các lỗi  giải thích Hiệp định có liên quan do Cơ quan Phúc thẩm WTO đưa ra trong bối cảnh của các tranh chấp cụ thể. Để có danh sách đầy đủ hơn, vui lòng tham khảo Phụ lục B-2 của Báo cáo của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về Cơ quan Phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới (tháng 2 năm 2020) (liên kết ở trên).

 • Hoa Kỳ – Các biện pháp đối kháng (Điều 21.5) (DS437): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp DSB ngày 15 tháng 8 năm 2019
  (WT / DSB / M / 433) (bày tỏ lo ngại rằng những lập luận sai lầm trong báo cáo phúc thẩm liên quan đến cơ quan công quyền, tiêu chuẩn của nước thứ ba và thực tế, điều này sẽ làm suy yếu khả năng của các Thành viên WTO trong việc sử dụng các công cụ của WTO để xử lý các khoản trợ cấp gây thiệt hại; và Cơ quan phúc thẩm đã vi phạm Điều 17.2 của DSU khi cho phép một thành viên kháng cáo sau khi đã hết hạn)
 • Hoa Kỳ – Tuna II (Điều 21.5 – Hoa Kỳ) (DS381): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp DSB ngày 11 tháng 1 năm 2019
  (WT / DSB / M / 417) (bày tỏ lo ngại rằng cách giải thích của Cơ quan Phúc thẩm về nghĩa vụ không phân biệt đối xử theo Hiệp định TBT và GATT 1994 kêu gọi xem xét các yếu tố không liên quan đến bất kỳ sự khác biệt nào trong đối xử do nguồn gốc quốc gia)
 • EU – Biodiesel (Argentina) (DS473): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp DSB ngày 26 tháng 10 năm 2016
  (WT / DSB / M / 387) (bày tỏ quan ngại rằng Cơ quan Phúc thẩm đã vượt quá thẩm quyền giới hạn của mình để xem xét các vấn đề pháp lý bằng cách xem xét các kết luận của ban hội thẩm đối với các sự kiện pháp lý, bao gồm các kết luận liên quan đến ý nghĩa của luật nội địa của EU)
 • Hoa Kỳ – Máy giặt (DS464): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp của DSB ngày 26 tháng 9 năm 2016
  (WT / DSB / M / 385) (bày tỏ quan ngại với cách tiếp cận của Cơ quan Phúc thẩm đối với các khiếu nại nội dung theo Hiệp định Chống bán phá giá và Hiệp định Trợ cấp cũng như vai trò của Cơ quan Phúc thẩm trong việc xem xét các kháng cáo của một bên và các kết luận của ban hội thẩm)
 • US – COOL (Điều 21.5) (DS384, DS386): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp DSB ngày 29 tháng 5 năm 2015
  (WT / DSB / M / 362) (bày tỏ quan ngại với các kết luận của Cơ quan Phúc thẩm liên quan đến Điều 2.1 của Hiệp định TBT và Cơ quan Phúc thẩm không tuân thủ thời hạn 90 ngày bắt buộc để ban hành báo cáo)
 • US – Carbon Steel (DS436): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp DSB ngày 19 tháng 12 năm 2014
  (WT / DSB / M / 354) (bày tỏ quan ngại với các diễn giải của Cơ quan Phúc thẩm về Hiệp định Trợ cấp, ví dụ, liên quan đến các tiêu chuẩn và cơ quan công quyền, và với việc Cơ quan Phúc thẩm vi phạm Điều 17.5 của DSU bằng cách bỏ qua thời hạn 90 ngày bắt buộc để ban hành báo cáo)
 • Hoa Kỳ – Các biện pháp chống trợ cấp và chống bán phá giá (DS449): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp DSB ngày 22 tháng 7 năm 2014
  (WT / DSB / M / 348) (bày tỏ quan ngại rằng Cơ quan phúc thẩm đã vi phạm Điều 17.6 của DSU và vượt quá thẩm quyền xem xét các vấn đề pháp lý bằng cách xem xét các kết luận của ban hội thẩm, bao gồm các kết luận liên quan đến ý nghĩa của luật nội địa Hoa Kỳ)
 • EC – Sản phẩm hải cẩu (Canada, Na Uy) (DS400, DS401): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp DSB ngày 18 tháng 6 năm 2014
  (WT / DSB / M / 346) (bày tỏ quan ngại với cách giải thích của Cơ quan Phúc thẩm về các điều khoản đối xử quốc gia của GATT 1994 và Hiệp định TBT, và với việc Cơ quan Phúc thẩm vi phạm Điều 17.5 của DSU bằng cách bỏ qua thời hạn 90 ngày bắt buộc để ban hành báo cáo)
 • Canada – Năng lượng tái tạo (EU, Nhật Bản) (DS412, DS426): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp DSB ngày 24 tháng 5 năm 2013
  (WT / DSB / M / 322) (bày tỏ quan ngại với phân tích của Cơ quan Phúc thẩm về “lợi ích” theo Điều 1.1 (b) của Hiệp định trợ cấp)
 • Hoa Kỳ – Thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp (DS379): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp DSB ngày 25 tháng 3 năm 2011
  (WT / DSB / M / 294) (bày tỏ quan ngại nghiêm trọng với các kết luận của Cơ quan Phúc thẩm liên quan đến “cơ quan công quyền” và đồng thời áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp)
 • Hoa Kỳ – Zeroing (DS350): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp DSB ngày 19 tháng 2 năm 2009
  (WT / DSB / M / 265) (bày tỏ quan ngại rằng các kết luận của Cơ quan Phúc thẩm đã mở rộng phạm vi tố tụng một cách không chính xác, với cách giải thích của Cơ quan Phúc thẩm về Hiệp định chống bán phá giá liên quan đến vấn đề zeroing và quan ngại rằng Cơ quan phúc thẩm đã không áp dụng tiêu chuẩn rà soát đặc biệt theo Hiệp định chống bán phá giá)
 • Hoa Kỳ – Các biện pháp bảo vệ thép (DS248, DS249, DS251, DS252, DS253, DS254, DS258, DS259): Tuyên bố của Hoa Kỳ trong Cuộc họp DSB ngày 10 tháng 12 năm 2003
  (WT / DSB / M / 160) (bày tỏ quan ngại rằng Cơ quan Phúc thẩm đã tạo ra các nghĩa vụ bổ sung đối với việc áp dụng các biện pháp tự vệ)

Các tài liệu do Hoa Kỳ đã đệ trình như một phần của Quyết định năm 1994 về việc áp dụng và rà soát Hiệp định về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp

 • Câu hỏi về Cải thiện tính linh hoạt và Kiểm soát thành viên (pdf)
 • Báo cáo về tính minh bạch của Hoa Kỳ (pdf)
 • Tài liệu của Hoa Kỳ và Chile về Cải thiện tính linh hoạt và Kiểm soát thành viên đã đệ trình cho các cuộc đàm phán giải quyết tranh chấp của WTO – văn bản sửa đổi (pdf)
 • Báo cáo về tính minh bạch của Hoa Kỳ (pdf)
 • Đề xuất của Hoa Kỳ về Hướng dẫn Bổ sung về Sử dụng Công pháp Quốc tế (pdf)
 • Đề xuất của Hoa Kỳ về Hướng dẫn Bổ sung về Phương pháp giải thích phù hợp (pdf)
 • Đề xuất của Hoa Kỳ về Hướng dẫn Bổ sung về Biện pháp Đang được Xem xét (pdf)./.

Người dịch: Tào Thị Huệ

Nguồn: U.S. Trade Representative, U.S. Views on the Functioning of the WTO Dispute Settlement Systemhttps://ustr.gov/issue-areas/enforcement/us-views-functioning-wto-dispute-settlement-system, truy cập ngày 23/1/2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub