Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Các phiên bản của Incoterms® rules

Các phiên bản của Incoterms® rules 1923: Lần đầu tiên ICC đưa ra các điều kiện thương mại (commercial trade terms) Sau khi ICC được thành lập vào năm 1919, một trong những sáng kiến đầu tiên của ICC là tạo thuận lợi cho thương mại…

Giải quyết tranh chấp theo RCEP 

Giải quyết tranh chấp theo RCEP  Là một cựu luật sư của WTO, tôi luôn quan tâm đến việc so sánh các thủ tục của WTO với các thủ tục của các hiệp định thương mại khác. Gần đây, tôi thấy mình đang nghiên cứu kỹ các điều khoản giải quyết…

Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA)

Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA) Dưới thời của Tổng thống Donald J. Trump, Hoa Kỳ đã đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), thay thế nó bằng một hiệp định được cập nhật và tái cân bằng hoạt động tốt hơn nhiều cho khu…

Cuốn sách Thuật xử thế của người xưa

Cuốn sách Thuật xử thế của người xưa Cảm nghĩ của người đọc: Tào Thị Huệ Với tựa đề cuốn sách Thuật xử thế của người xưa, tôi đã tự ngẫm rằng đây là cuốn sách về kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống của con người. Nhưng quả thực, tác giả sẽ…