Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Cơ chế giải quyết tranh chấp dựa trên sự thoả thuận của các bên (kỳ 1)

DSU không cho phép các bên giải quyết tranh chấp của họ theo bất kỳ điều khoản nào họ muốn. Các giải pháp mà các bên tranh chấp chấp nhận được cũng phải phù hợp với Hiệp định WTO và không được vô hiệu hóa hoặc làm tổn hại đến các lợi ích theo các Hiệp định của WTO cho bất kỳ Thành viên nào khác.

0 727

Cơ chế giải quyết tranh chấp dựa trên sự thoả thuận của các bên (kỳ 1)

8.1. Mutually agreed solutions

DSU bày tỏ ưu tiên các bên giải quyết tranh chấp của họ thông qua các giải pháp dựa trên sự thoả thuận của các bên (Điều 3.7 của DSU). Tuy nhiên, không giống như nhiều hệ thống tư pháp khác, DSU không cho phép các bên giải quyết tranh chấp của họ theo bất kỳ điều khoản nào họ muốn. Các giải pháp mà các bên tranh chấp chấp nhận được cũng phải phù hợp với Hiệp định WTO và không được vô hiệu hóa hoặc làm tổn hại đến các lợi ích theo các Hiệp định của WTO cho bất kỳ Thành viên nào khác (Điều 3.5 và 3.7 của DSU). Nếu vấn đề đã được chính thức nêu ra trong một yêu cầu tham vấn, các giải pháp được hai bên đồng ý phải được thông báo cho DSB và các Hội đồng và Ủy ban có liên quan (Điều 3.6 của DSU). Điều này có nghĩa là để thông báo cho các Thành viên WTO khác và tạo cơ hội cho họ nêu lên bất kỳ mối quan tâm nào mà họ có thể có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp. Ngụ ý trong các quy tắc này là sự thừa nhận về nguy cơ các bên tranh chấp có thể bị cám dỗ để dàn xếp theo các điều khoản có hại cho Thành viên thứ ba không tham gia vào tranh chấp hoặc theo cách không hoàn toàn phù hợp với luật của WTO. Do đó, các giải pháp dựa trên sự thoả thuận của các bên phải được thông báo cho DSB với đầy đủ thông tin cho các Thành viên khác.

Các cuộc tham vấn song phương

Tham vấn song phương, bắt buộc phải diễn ra khi bắt đầu tiến hành giải quyết bất kỳ tranh chấp nào, nhằm giúp các bên tranh chấp cố gắng thương lượng một giải pháp dựa trên sự thoả thuận của các bên. Tuy nhiên, ngay cả khi các cuộc tham vấn không mang lại kết quả giải quyết và tranh chấp đã chuyển sang giai đoạn xét xử, các bên vẫn được khuyến khích tiếp tục nỗ lực để tìm ra giải pháp dựa trên sự thoả thuận của các bên.

Ví dụ, các ban hội thẩm nên tham vấn ý kiến thường xuyên với các bên và cho họ cơ hội thích hợp để phát triển một giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên (Điều 11 của DSU). Khi ban hội thẩm đình chỉ công việc của họ theo yêu cầu của nguyên đơn (Điều 12.12 của DSU), điều này thường là để cho phép các bên tìm ra giải pháp dựa trên sự thoả thuận của các bên. Trong một trường hợp, các bên tranh chấp đã đạt được một giải pháp dựa trên sự thoả thuận của các bên trước khi ban hành báo cáo tạm thời[1]. Trong một trường hợp khác, ban hội thẩm làm như vậy sau khi phát hành báo cáo tạm thời, nhưng trước khi phát hành báo cáo cuối cùng cho các bên [2]. Trong một trường hợp khác, các bên đã đạt được một giải pháp dựa trên sự thoả thuận của các bên sau khi ban hành nhưng trước khi ban hành báo cáo của ban hội thẩm cho tất cả các Thành viên. Với mô tả ngắn gọn vụ việc và báo cáo rằng các bên đã đạt được giải pháp dựa trên sự thoả thuận của các bên (Điều 12.7 của DSU).

Ở giai đoạn phúc thẩm, người kháng cáo có thể rút đơn kháng cáo bất cứ lúc nào. Một lý do có thể để làm như vậy là các bên đã tìm ra một giải phápdựa trên sự thoả thuận của các bên.

Notes:

1. Panel Report, US — DRAMS (Article 21.5 — Korea).

2. Panel Report, EC — Scallops (Canada)Panel Report, EC — Scallops (Peru and Chile).

3. On the procedural stages of the interim report, the issuance and the circulation of the panel report, see the section on the Interim review and the section on the Issuance and circulation of the final report.

4. Panel Report, EC — Butter.

Người dịch: Tào Thị Huệ

Nguồn: DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM TRAINING MODULE: CHAPTER 8 – Dispute Settlement without recourse to Panels and the Appellate Body, 8.1 Mutually agreed solutions, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/c8s1p1_e.htm (truy cập ngày 10/10/2021)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub