Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Án lệ về Công ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)

Do Công ước này trực tiếp điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, nên CISG được áp dụng trực tiếp với các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của thương nhân Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước.

0 5.769

Án lệ về Công ước Viên năm 1980 của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG)

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của CISG từ ngày 01/01/2017.[1]

Do Công ước này trực tiếp điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, nên CISG được áp dụng trực tiếp với các hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của thương nhân Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước. CISG được hỗ trợ bởi hệ thống các án lệ (CLOUT) liên quan đến CISG. Các án lệ được Ban thư ký UNCITRAL tập hợp và phổ biến nhằm thúc đẩy nhận thức chung trên phạm vi quốc tế về CISG, tạo điều kiện cho việc giải thích và áp dụng thống nhất Công ước này.[2] Và theo thống kê, có khoảng 3000 vụ tranh chấp liên quan đến CISG được công bố.[3] Bên cạnh đó, Hệ thống dữ liệu UNILEX về Bộ nguyên tắc Unidroit và CISG. UNILEX được xây dựng trên cơ sở một dự án nghiên cứu được tiến hành từ năm 1992 của Trung tâm Nghiên cứu so sánh và luật nước ngoài – một liên doanh của Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Ý, Đại học Rome I “La Sapienza” và Viện quốc tế về thống nhất luật tư (UNIDROIT) [4], đây cũng là nguồn cung cấp án lệ hữu ích về CISG.

Vì vậy, website law-itd.com sẽ cung cấp bản dịch các án lệ của CISG theo các chủ đề, theo các điều khoản, … giúp các độc giả có góc nhìn đa chiều về thực tiễn áp dụng CISG trong giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế tại toà án và trọng tài.

 

 

[1] Pace Law School Institute of International Commercial Law, Vietnam, https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Vietnam.html

(truy cập ngày 20/8/2020)

[2] UNCITRAL, Case Law on UNCITRAL Texts (CLOUT), https://uncitral.un.org/en/case_law (truy cập ngày 20/8/2020)

[3] Pace Law School Institute of International Commercial Law, 3,000 cases 10,000 case annotations, UNCITRAL Digest cases plus added cases, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/digest-cases-toc.html (truy cập ngày 20/8/2020)

[4] UNILEX, http://www.unilex.info, (truy cập ngày 20/8/2020)

Tác giả: Tào Thị Huệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub