Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo quy định của CISG

Tòa án phán quyết, trên cơ sở Incoterms, rằng khoản lỗ lợi nhuận phải được khắc phục ở mức 10%.

0 1.367

Số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo quy định của CISG

Người mua khi bị vi phạm hợp đồng, họ sẽ yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại, song, yêu cầu mức bồi thường nào là hợp pháp? Vụ tranh chấp dưới đây sẽ làm rõ câu hỏi này.

Russia 6 June 2000 Arbitration proceeding 406/1998
[http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000606r1.html]

Một công ty Anh, người mua, đã kiện một công ty Nga, người bán, liên quan đến việc không giao hàng theo hợp đồng mà các bên đã ký kết vào ngày 25 tháng 4 năm 1994. Hợp đồng quy định việc giao hàng tiến hành nhiều lần và theo điều kiện CIF trong suốt thời gian từ đầu tháng 7 năm 1995. Vào tháng 12 năm 1995, người bán tuyên bố rằng họ sẽ không thực hiện hợp đồng do việc tăng thuế, theo quan điểm của họ, điều này được coi là bất khả kháng. Ngoài ra, theo bức thư ngày 29 tháng 12 năm 1995 của người bán, người mua cho rằng, người bán đã thừa nhận trách nhiệm của mình đối với việc không thực hiện hợp đồng và yêu cầu người mua thông báo về những thiệt hại mà người mua phải chịu. Người mua yêu cầu bồi thường thiệt hại tương đương khoảng 50% giá trị hàng hóa theo hợp đồng đã giao kết giữa người mua và người bán, do người mua phải mua lại hàng hoá và bán cho bên thứ ba với giá cao hơn hợp đồng ký với người bán khoảng 50%.

Trọng tài lưu ý rằng rõ ràng qua các bản fax từ người bán cho người mua rằng người bán thừa nhận trách nhiệm của mình đối với việc không thực hiện hợp đồng và bày tỏ ý định bồi thường thiệt hại cho người mua, không có bằng chứng liên quan đến các trường hợp bất khả kháng được người bán đệ trình. Do đó, tòa án nhận thấy yêu cầu bất khả kháng là không có cơ sở. Người mua dựa trên yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh đối với hợp đồng do họ ký kết với bên thứ ba, theo đó giá hàng hóa được cung cấp về cơ bản cao hơn so với hợp đồng đã giao kết giữa người mua và người bán. Tòa trọng tài lưu ý rằng, theo điều 74 CISG, người mua có quyền yêu cầu bồi thường cho về lợi nhuận bị mất của mình. Tuy nhiên, trọng tài lưu ý rằng người mua đã không thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu tổn thất của mình theo yêu cầu của Điều 77 CISG, đã không tuyên bố hủy hợp đồng hoặc ký kết một giao dịch thay thế, cũng như không áp dụng các quy định của Điều 76 CISG khi đưa ra yêu cầu của mình. Hơn nữa, người bán đã không được thông báo về các điều kiện đã thỏa thuận giữa người mua và bên thứ ba. Theo các căn cứ trên, trọng tài kết luận rằng người bán không có nghĩa vụ phải thấy trước rằng người mua bị mất lợi nhuận lên tới xấp xỉ 50% giá hợp đồng tranh chấp.

Tòa án phán quyết, trên cơ sở Incoterms, rằng khoản lỗ lợi nhuận phải được khắc phục ở mức 10%.

Người dịch: Tào Thị Huệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub