Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Nguồn tài liệu về CISG

0 3.463

Nguồn tài liệu về CISG

1. Giới thiệu chung

CISG – United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods:

– Dịch sang tiếng Việt là Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.

– Được soạn thảo bởi Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL)

– Được thông qua tại Viên (Áo) ngày 11 tháng 04 năm 1980

– Có hiệu lực từ ngày 01/01/1988

– Tính đến tháng 7/2018: 89 thành viên (http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html, truy cập ngày 15/7/2018)

2. CISG Việt Nam

– Ngày 18/12/2015, Việt Nam đã chính thức phê duyệt việc gia nhập CISG;

– Trở thành viên thứ 84 của Công ước này.

– CISG bắt đầu có hiệu lực ràng buộc tại Việt Nam từ ngày 1/1/2017.

3. Bạn có thể tìm hiểu và nghiên cứu về CISG ở những nguồn tài liệu nào?

Từ kinh nghiệm cá nhân tôi, tài liệu về CISG rất phong phú. Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi chỉ xin giới thiệu 1 số nguồn tài liệu dễ tiếp cận với bạn đọc, gồm có:

a. Website tiếng Việt:

1) http://www.trungtamwto.vn/node/1147

2) https://cisgvn.wordpress.com/gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u/

3) http://cisg.com.vn/index.php/ (nhóm nghiên cứu CISG)

b. Website tiếng Anh:

1) www.cisg.law.pace.edu

2) www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html

c. Bản dịch của CISG:

Hiện nay, tôi tham khảo bản dịch trong Phụ lục 1 cuốn sách “101 Câu hỏi – đáp về Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)”. Và bạn có thể tải cuốn sách này về tại website của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), đường link: http://viac.vn/an-pham/101-cau-hoi-dap-ve-cong-uoc-cua-lien-hop-quoc-ve-hop-dong-mua-ban-hang-hoa-quoc-te-(cisg)-a627.html

Mong rằng những chia sẻ trên đây có ích với bạn đọc.

Trân trọng,

Tào Thị Huệ

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub