Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Các phiên bản của Incoterms® rules

0 3.691

Các phiên bản của Incoterms® rules

1923: Lần đầu tiên ICC đưa ra các điều kiện thương mại (commercial trade terms)

Sau khi ICC được thành lập vào năm 1919, một trong những sáng kiến đầu tiên của ICC là tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Vào đầu những năm 1920, tổ chức kinh doanh thế giới đã bắt đầu tìm hiểu các điều kiện thương mại được các thương gia sử dụng. Điều này đã được thực hiện thông qua một nghiên cứu được giới hạn trong sáu thuật ngữ được sử dụng phổ biến ở chỉ 13 quốc gia. Các kết quả được công bố vào năm 1923, làm nổi bật sự khác biệt trong cách giải thích các điều kiện thương mại

1928: Gia tăng độ chính xác 

Để kiểm tra sự khác biệt được xác định trong cuộc khảo sát ban đầu, một nghiên cứu thứ hai đã được thực hiện. Lần này, phạm vi được mở rộng sang việc giải thích các điều kiện thương mại được sử dụng ở hơn 30 quốc gia.

1936: Hướng dẫn toàn cầu cho thương nhân ra đời

Dựa trên kết quả của các nghiên cứu, phiên bản đầu tiên của các quy tắc Incoterms® đã được xuất bản. Các điều khoản bao gồm FAS, FOB, C&F, CIF, Ex Ship và Ex Quay.

Năm 1953: Sự phát triển của vận tải đường sắt

Do Chiến tranh thế giới thứ hai, các bản sửa đổi bổ sung của các quy tắc Incoterms® đã bị đình chỉ và không tiếp tục lại cho đến những năm 1950. Bản sửa đổi đầu tiên của các quy tắc Incoterms® sau đó được ban hành vào năm 1953. Phiên bản mới ra mắt có ba điều khoản thương mại mới, các điểu kiện mới bao gồm DCP (Delivered Costs Paid), FOR (Free on Rail) và FOT (Free on Truck).

Năm 1967: Các cách hiểu sai được sửa chữa

ICC đã đưa ra phiên bản thứ ba của các quy tắc Incoterms®, xử lý các cách hiểu sai của phiên bản trước. Hai điều khoản thương mại đã được thêm vào delivery at frontier (DAF) và delivery at destination (DDP).

1974: Những tiến bộ trong vận tải hàng không
Việc tăng cường sử dụng vận tải hàng không đã tạo ra một phiên bản khác của các điều kiện thương mại phổ biến. Ấn bản này bao gồm điều kiện mới FOB Airport (Free on Board Airport). Điều kiện này nhằm giảm bớt sự nhầm lẫn về điều kiện FOB (Free on Board) bằng cách ký hiệu chính xác “tàu” (vessel) được sử dụng.

1980: Sự phát triển của vận tải container

Với việc mở rộng vận chuyển hàng hóa trong các container và các chứng từ mới, cần phải có một bản sửa đổi khác. Ấn bản này đã giới thiệu điều kiện thương mại FRC (Free Carrier…Named at Point), quy định cho hàng hóa không thực sự được phía tàu nhận nhưng tại điểm tiếp nhận trên bờ, chẳng hạn như bãi container.

1990: Một bản sửa đổi hoàn chỉnh

Bản sửa đổi thứ năm đã đơn giản hóa điều kiện Free Carrier bằng cách xóa các quy tắc cho các phương thức vận tải cụ thể (tức là i.e., FOR; Free on Rail, FOT; Free on Truck, and FOB Airport; Free on Board Airport). Thay vào đó, việc sử dụng điều kiện  chung FCA (Free Carrier…at Named Point) đã được coi là đầy đủ. Các khoản dự phòng khác làm tăng việc sử dụng phương tiện liên lạc điện tử.

2000: Sửa đổi nghĩa vụ thông quan

Phần “Giấy phép và Thủ tục” của điều kiện FAS và DEQ trong phiên bản Incoterms® này đã được sửa đổi để tuân thủ cách mà hầu hết thủ tục các cơ quan hải quan giải quyết các vấn đề của nhà xuất khẩu và nhập khẩu.

2010: Những phản ánh về bối cảnh thương mại đương đại

Phiên bản Incoterms® 2010 đã hợp nhất nhóm điều kiện D, loại bỏ DAF (Delivered at Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) and DDU (Delivered Duty Unpaid) và thêm hai điều kiện mới là DAT (Delivered at Terminal) và DAP (Delivered at Place). Các sửa đổi khác bao gồm gia tăng nghĩa vụ đối với người mua và người bán trong việc hợp tác chia sẻ thông tin và các thay đổi để phù hợp với “bán hàng theo chuỗi”.

2020: Phiên bản mới nhất

Để bắt kịp với bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng phát triển, bản cập nhật mới nhất cho các điều khoản thương mại hiện đang được tiến hành và dự kiến sẽ được công bố Incoterms® 2020 vào nửa cuối năm 2019 để có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Người dịch: Tào Thị Huệ

Nguồn: ICC, Incoterms® rules history, https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-history/, truy cập ngày 15/2/2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub