Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN CỦA INCOTERMS® 2020 SO VỚI INCOTERMS ® 2010

Điều kiện DPU có phải là điều kiện mới không? Không, thực chất đây là việc đổi tên để phản ánh chính xác hơn nội dung của điều kiện. Điều kiện Delivered at Terminal (DAT) trước đây đã được đổi thành Delivered at Place Unloaded (DPU) để nhấn mạnh rằng địa điểm đến có thể là bất kỳ địa điểm nào chứ không chỉ là “bến” (Terminal) và sự khác biệt duy nhất so với DPU là - theo DAP, tại điểm đến, người bán không dỡ hàng, theo DPU, người bán có nghĩa vụ dỡ hàng.

0 2.396

NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN CỦA INCOTERMS® 2020 SO VỚI INCOTERMS ® 2010

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, Incoterms® 2020 bắt đầu có hiệu lực. Phiên bản này có một số thay đổi so với Incoterms® 2010.

Nên sử dụng phiên bản nào của Incoterms®?

Phiên bản mới nhất của các quy tắc Incoterms® có phần giới thiệu chuyên sâu để giúp người dùng chọn quy tắc Incoterms® thích hợp cho giao dịch mua bán của họ. Phần giới thiệu giải thích mục đích và cách sử dụng các quy tắc Incoterms®, xác định sự khác biệt giữa Incoterms® 2010 và Incoterms® 2020, phác thảo phương pháp hay nhất để kết hợp các quy tắc Incoterms® vào hợp đồng và khám phá mối quan hệ của các hợp đồng phụ trợ với hợp đồng mua bán, các khái niệm về rủi ro và giao hàng, vai trò của người vận chuyển và những lưu ý cần thực hiện khi sử dụng các biến thể của điều kiện Incoterms® 2020.

Incoterms® 2020 cũng kết hợp các ghi chú giải thích mở rộng cho người dùng khi bắt đầu mỗi điều kiện Incoterms®. Những ghi chú giải thích này hỗ trợ người dùng diễn giải chính xác phiên bản mới nhất của các quy tắc Incoterms để tránh những hiểu lầm hoặc áp dụng sai gây ra tốn kém.

Tại sao điều kiện FCA Incoterms được sửa đổi?

Free Carrier (FCA) đã được sửa đổi cho Incoterms® 2020 để đáp ứng tình huống hàng hóa được bán FCA để vận chuyển bằng đường biển và người mua hoặc người bán (hoặc ngân hàng của một trong hai bên) yêu cầu vận đơn với ký hiệu trên tàu (on-board). FCA trong điều A6 / B6 hiện quy định cho các bên đồng ý rằng người mua sẽ hướng dẫn người vận chuyển phát hành vận đơn trên tàu cho người bán sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu và người bán sau đó sẽ đấu thầu chứng từ cho người mua (thường thông qua các ngân hàng).

Chi phí được liệt kê ở đâu trong Incoterms® 2020?

Trong Incoterms® 2020, tất cả chi phí liên quan đến một quy tắc Incoterms nhất định hiện xuất hiện tại điều A9 / B9 của quy tắc đó, cho phép người dùng xem nhanh danh sách đầy đủ các chi phí dự kiến. Ngoài bản trình bày tổng hợp, các chi phí liên quan đến từng mặt hàng – ví dụ: vận chuyển (điều A4 / B4) hoặc thông quan xuất khẩu (điều A7 / B7) – vẫn xuất hiện trong các điều khoản tương ứng để đáp ứng người dùng muốn tập trung vào khía cạnh cụ thể của giao dịch mua bán.

Các mức bảo hiểm khác nhau trong CIF và CIP là gì?

Các quy tắc Incoterms® 2020 quy định các mức bảo hiểm khác nhau trong điều kiện CIF và CIP.

Theo điều kiện CIF Incoterms®, được dành riêng để sử dụng trong thương mại hàng hải và thường được sử dụng trong kinh doanh hàng hóa, mức bảo hiểm (C) của Viện bảo hiểm London (Institute Cargo Clauses) vẫn là mức bảo hiểm mặc định, cung cấp cho các bên lựa chọn đồng ý với mức bảo hiểm cao hơn. Có tính đến phản hồi từ người sử dụng toàn cầu, điều kiện CIP Incoterms® hiện yêu cầu mức độ bảo hiểm cao hơn, tuân thủ mức bảo hiểm (A) của Viện bảo hiểm London (Institute Cargo Clauses) hoặc các điều khoản tương tự.

Incoterms® 2020 tính toán việc sắp xếp vận chuyển như thế nào?

Incoterms® 2020 thừa nhận rằng không phải tất cả các giao dịch thương mại từ người bán đến người mua đều được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Trong một số trường hợp, các giao dịch được thực hiện mà không có bên thứ ba vận chuyển, chẳng hạn như người bán sử dụng phương tiện vận chuyển của mình hoặc người mua sử dụng phương tiện của chính mình để lấy hàng.

Thông tin về các yêu cầu liên quan đến bảo mật quy định ở đâu?

Incoterms® 2010 bao gồm các nghĩa vụ liên quan đến bảo mật rõ ràng và chi tiết hơn trong các điều A4 về vận chuyển và A7 về thông quan xuất / nhập khẩu trong mỗi điều kiện Incoterms®. Chi phí liên quan đến các yêu cầu này cũng xuất hiện trong quy định về chi phí hợp nhất Điều A9 / B9 của Incoterms® 2020.

Điều kiện DPU có phải là điều kiện mới không?

Không, thực chất đây là việc đổi tên để phản ánh chính xác hơn nội dung của điều kiện. Điều kiện Delivered at Terminal (DAT) trước đây đã được đổi thành Delivered at Place Unloaded (DPU) để nhấn mạnh rằng địa điểm đến có thể là bất kỳ địa điểm nào chứ không chỉ là “bến” (Terminal) và sự khác biệt duy nhất so với DPU là – theo DAP, tại điểm đến, người bán không dỡ hàng, theo DPU, người bán có nghĩa vụ dỡ hàng.

Và vì thời điểm giao hàng theo DAP xảy ra trước khi dỡ hàng, nên trong Incoterms® 2020, DPU mới được đặt tên sau DAP.

Cẩn thận với các nguồn không đáng tin cậy

Có một lượng đáng kể thông tin sai lệch liên quan đến các quy tắc Incoterms trên Internet và người dùng nên biết về sự tồn tại của thông tin không đầy đủ, không chính xác và không chính thức. Từ việc tham khảo các quy tắc không tồn tại – chẳng hạn như Incoterms 2015, Incoterms 2016 hoặc Incoterms 2017 – để bán các buổi đào tạo lừa đảo, các trang web này có thể dẫn đến chi phí không mong muốn cho cả người mua và người bán.

Trừ khi có nguồn gốc trực tiếp từ ICC hoặc các văn phòng khu vực của ICC (được gọi là ủy ban quốc gia ICC), các tài liệu Incoterms® 2020 này không nên được sử dụng, vì chúng có thể dẫn đến sai lầm trong hợp đồng và tranh chấp sau đó.

Nghiên cứu Incoterms® 2020 và các sản phẩm liên quan từ nền tảng ICC’s Knowledge 2 Go e-commerce .

Người dịch: Tào Thị Huệ

Nguồn: ICC, What are the key changes in Incoterms® 2020,  https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/what-are-the-key-changes-in-incoterms-2020/ (truy cập ngày 5/5/2021)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub