Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Amicus Curiae submissions (kỳ 1)

Một vấn đề gây tranh cãi là liệu các Ban hội thẩm (Panel) và Cơ quan phúc thẩm (AB) có thể chấp nhận và xem xét các đệ trình không mong muốn mà họ nhận được từ các thực thể không phải là một bên tranh chấp hoặc bên thứ ba trong vụ tranh chấp. Những bản đệ trình này thường được gọi là đệ trình amicus curiae. Amicus curiae có nghĩa là “người bạn của tòa” (“friend of the court”).

0 1.131

Amicus Curiae submissions (kỳ 1)

Một vấn đề gây tranh cãi là liệu các Ban hội thẩm (Panel) và Cơ quan phúc thẩm (AB) có thể chấp nhận và xem xét các đệ trình không mong muốn mà họ nhận được từ các thực thể không phải là một bên tranh chấp hoặc bên thứ ba trong vụ tranh chấp. Những bản đệ trình này thường được gọi là đệ trình amicus curiae. Amicus curiae có nghĩa là “người bạn của tòa” (“friend of the court”). Những bản đệ trình này thường đến từ các tổ chức phi chính phủ, bao gồm các hiệp hội ngành công nghiệp, hoặc các giáo sư đại học. Cả DSU và Quy tắc xét xử phúc thẩm đều không giải quyết vấn đề này một cách triệt để.

Đệ trình Amicus Curiae trong giai đoạn hội thẩm

Amicus Curiae submissions in panel proceedings

Theo Cơ quan phúc thẩm, Ban hội thẩm (Panel) có quyền tìm kiếm thông tin từ bất kỳ nguồn nào có liên quan (Điều 13 SU) và từ Phụ lục 3 (Thủ tục làm việc của Panel) đến DSU (Điều 12.1 của DSU) cho phép Ban hội thẩm (Panel) chấp nhận và xem xét hoặc từ chối thông tin và khuyến nghị, ngay cả khi chúng được gửi không phải do Panel yêu cầu.[1]

Cơ quan phúc thẩm đã xác nhận quy tắc này nhiều lần, nhưng vấn đề này vẫn cực kỳ gây tranh cãi giữa các Thành viên WTO. Nhiều Thành viên có quan điểm mạnh mẽ rằng DSU không cho phép các Ban hội thẩm (panel) xem xét các bản đệ trình Amincus Curiae không được yêu cầu. Họ coi tranh chấp của WTO là các thủ tục hoàn toàn giữa các Thành viên và không thấy vai trò gì đối với các bên không phải là thành viên WTO, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ.[2]

Cho đến nay, chỉ có một vài Ban hội thẩm (Panel) trong thực tế đã sử dụng quyền lựa chọn của họ để chấp nhận và xem xét các bản đệ trình Amincus Curiae không được yêu cầu. Trên giải thích của Cơ quan phúc thẩm, các Ban hội thẩm (Panel) không có nghĩa vụ gì phải chấp nhận và xem xét các bản đệ trình này. Theo đó, các thực thể quan tâm, không phải là bên thứ ba trong tranh chấp, không có quyền hợp pháp để được Ban hội thẩm (Panel) xem xét.

[1] Appellate Body Report, US — Shrimp, paras. 105-108.

[2] The statements of these Members can be found in the minutes of the DSB meetings in which the DSB adopted the respective panel (and Appellate Body) report. See also General Council, Minutes of the Meeting of 22 November 2000, WT/GC/M/60.

Nguồn: WTO, “DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM TRAINING MODULE”, xem tại:

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/disp_settlement_cbt_e/course_index_e.htm (truy cập ngày 15/5/2019)

Người dịch: Tào Thị Huệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub