Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Hiệp định về thương mại dịch vụ của ASEAN (ATISA)

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, Hiệp định Thương mại Dịch vụ (ATISA) cùng Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) đã được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 25 tại Phuket, Thái Lan. Các cuộc đàm phán về cả hai Hiệp định đã kết thúc và được ký kết vào tháng 11 năm 2018.

0 1.595

Hiệp định về thương mại dịch vụ của ASEAN (ATISA)

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, Hiệp định Thương mại Dịch vụ (ATISA) cùng Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) đã được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 25 tại Phuket, Thái Lan. Các cuộc đàm phán về cả hai Hiệp định đã kết thúc và được ký kết vào tháng 11 năm 2018.

ATISA sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày ký. Hiệp định nhằm mục tiêu cải thiện các tiêu chuẩn quy định cho lĩnh vực dịch vụ trong khu vực, cũng như giảm các rào cản không cần thiết đối với thương mại dịch vụ trong ASEAN và tăng tính minh bạch của lĩnh vực này tại mỗi quốc gia thành viên. Tuy nhiên, Hiệp định không quy định bất kỳ cam kết rõ ràng và lộ trình thực thi.

Người dịch: Tào Thị Huệ

Lược dịch từ: Rödl & Partner, “Current Developments in ASEAN Service/Investment Sectors”

https://www.roedl.com/insights/asean-current-developments-service-investment-sector-atisa-acia

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub