Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) – Kỳ 1

Tham vấn là giai đoạn đầu tiên và là giai đoạn bắt buộc trong trình tự giải quyết tranh chấp tại WTO. Trong giai đoạn này, các bên thảo luận về vấn đề tranh chấp và tìm kiếm một giải pháp thỏa đáng (khoản 5 Điều 4 DSU).

0 2.326

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) – Kỳ 1

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp tại DSB gồm 4 giai đoạn:

(i) Tham vấn;

(ii) Giai đoạn hội thẩm

(iii) Giai đoạn phúc thẩm

(iv) Thi hành phán quyết của DSB

a. Tham vấn

Tham vấn là giai đoạn đầu tiên và là giai đoạn bắt buộc trong trình tự giải quyết tranh chấp tại WTO. Trong giai đoạn này, các bên thảo luận về vấn đề tranh chấp và tìm kiếm một giải pháp thỏa đáng (khoản 5 Điều 4 DSU).

Theo khoản 3 Điều 4 của DSU, trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên được yêu cầu tham vấn phải: Trong vòng 10 ngày phải trả lời yêu cầu tham vấn, và trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tham vấn hoặc trong khoảng thời gian do các bên thoả thuận phải tiến hành tham vấn, nếu chấp nhận tham vấn. Nếu bên được yêu cầu tham vấn không tuân thủ bất cứ thời hạn nào nói trên, nguyên đơn có thể ngay lập tức yêu cầu DSB thành lập Ban hội thẩm.

Ngoài ra, nguyên đơn cũng có thể yêu cầu thành lập Ban hội thẩm, nếu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tham vấn, các bên không đưa ra được một giải pháp phù hợp cho việc tham vấn; hoặc nếu các bên tham vấn đều cho rằng việc tham vấn không thể giải quyết được tranh chấp, dù thời hạn 60 ngày chưa kết thúc (khoản 7 Điều 4 của DSU). Trong trường hợp khẩn cấp, các thời hạn trên có thể được rút ngắn theo khoản 8 Điều 4 của DSU.

 

Tác giả: Tào Thị Huệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub