Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA)

Hoa Kỳ đã đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), thay thế nó bằng một hiệp định được cập nhật và tái cân bằng hoạt động tốt hơn nhiều cho khu vực Bắc Mỹ - Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA).

0 1.001

Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA)

Dưới thời của Tổng thống Donald J. Trump, Hoa Kỳ đã đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), thay thế nó bằng một hiệp định được cập nhật và tái cân bằng hoạt động tốt hơn nhiều cho khu vực Bắc Mỹ – Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA). Hiệp định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. USMCA mang lại lợi ích cho công nhân, nông dân, chủ trang trại và doanh nghiệp Bắc Mỹ. Hiệp định đang tạo ra sự cân bằng hơn, thương mại có đi có lại, hỗ trợ việc làm được trả lương cao cho người Mỹ và phát triển nền kinh tế Bắc Mỹ.

Các nội dung nổi bật của Hiệp định bao gồm:

• Tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho người lao động Mỹ, bao gồm cải thiện các quy tắc xuất xứ đối với ô tô, xe tải, các sản phẩm khác và các quy tắc về Thao túng tiền tệ (currency manipulation) [1] .

• Mang lại lợi ích cho nông dân, chủ trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Hoa Kỳ bằng cách hiện đại hóa và tăng cường thương mại nông sản và thực phẩm ở Bắc Mỹ.

• Hỗ trợ nền kinh tế Thế kỷ 21 thông qua các biện pháp bảo vệ mới đối với sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ và đảm bảo các cơ hội thương mại trong các dịch vụ của Hoa Kỳ.

• Các chương mới bao gồm Thương mại kỹ thuật số, Chống tham nhũng và Quy chế thực hành quản lý tốt (Good Regulatory Practices), cũng như một chương dành để đảm bảo rằng các Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hưởng lợi từ Hiệp định.

Toàn văn thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between

Trang web USMCA chính thức: https://ustr.gov/usmca./.

[1] Thao túng tiền tệ (currency manipulation) là vấn đề chính thức được luật pháp Mỹ đưa thành đạo luật vào năm 1988, qua đó yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ (United States Department of the Treasury) theo dõi và báo cáo hàng năm về tình hình tỷ giá hối đoái giữa Mỹ và những đối tác thương mại lớn của Mỹ. Xem: https://vietnamfinance.vn/thao-tung-tien-te-la-gi-20180504224247318.htm

Người dịch: Tào Thị Huệ

Nguồn: Office of United States Trade Representative, United States-Mexico-Canada Agreement, https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement, truy cập ngày 29/6/2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub