Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Thông báo về sự không phù hợp của hàng hoá theo Điều 39 CISG

Tòa án tuyên bố rằng người mua đã mất quyền khiếu nại về sự thiếu phù hợp của hàng hoá, vì họ đã không đưa ra thông báo tuân thủ Điều 39 CISG.

0 902

Thông báo về sự không phù hợp của hàng hoá theo Điều 39 CISG

Khi người mua nhận hàng, họ có nghĩa vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá. Nếu hàng hoá không phù hợp, người mua sẽ khiếu nại về chất lượng hàng hoá với người bán. Nhưng thông báo này phải đảm bảo phù hợp với Điều 39 CISG mới có hiệu lực. Án lệ sau sẽ giải thích về việc áp dụng Điều 39 CISG.

 Germany 8 February 2006 Appellate Court Karlsruhe (Hungarian wheat case) [http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060208g1.html

hoặc http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/display.cfm?test=1328

http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/urteile/1328.pdf]

Nguyên đơn (Hungary) đã ký hai hợp đồng mua bán lúa mì Hungary theo điều kiện FOB Budapest Sepal ngày 10 và 16 tháng 10 năm 2001 với bị đơn (Đức). Người vận chuyển do bị đơn thuê đã nhận chuyến hàng đầu tiên vào ngày 19/10 và chuyến hàng thứ hai vào ngày 25/10. Trong một lá thư ngày 14 tháng 11 năm 2001, bị đơn đưa ra thông báo về:

(i) sự thiếu phù hợp của hàng hoá: lúa mì đã bị nhiễm hàm lượng chì và chất độc gây nôn quá mức cho phép;
(ii) chỉ số rơi của lúa mì chỉ là 210 giây hoặc 215 giây, trong khi thỏa thuận trong hợp đồng là số rơi là 230 giây;
(iii) Căn cứ theo điều 50 CISG và 45(1) (b), 74 CISG, bị đơn yêu cầu nguyên đơn giảm giá và bồi thường thiệt hại.

Nguyên đơn phủ nhận sự không phù hợp của về chất lượng của lúa mì và kiện yêu cầu bị đơn thanh toán tiền hàng và thiệt hại do chậm trễ trong việc nhận chuyến hàng đầu tiên.

Toà án cho rằng, người mua phải chứng minh sự thiếu phù hợp của hàng hoá, nếu anh ta nhận hàng hóa mà không khiếu nại với người bán.

Theo ý kiến của tòa án, bị đơn đã không chứng minh được việc nhiễm chì cũng như độc tố gây nôn. Liên quan đến chỉ số rơi của hạt lúa mì khác nhau, tòa án tuyên bố rằng người mua đã mất quyền khiếu nại về sự thiếu phù hợp của hàng hoá, vì họ đã không đưa ra thông báo tuân thủ Điều 39 CISG. Thông báo theo Điều 39 CISG phải là thông báo thể hiện ý định phản đối, cũng như xác định chính xác sự thiếu phù hợp. Các yêu cầu này được coi là không được đáp ứng, nếu sự không phù hợp chỉ được đề cập ngẫu nhiên cùng các thông báo khác và sự không phù hợp này cũng không còn quan trọng nữa.

Do đó, tòa án đã từ chối yêu cầu của bị đơn về việc giảm giá theo điều 50 CISG và bồi thường thiệt hại theo Điều 45 (1) (b) và Điều 74.

Người dịch: Tào Thị Huệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub