Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Bản tóm tắt vụ việc một trang (One-Page Case Summaries)

Các tranh chấp được trình bày trong Ấn phẩm "Bản tóm tắt vụ việc một trang" (1995 - 2020) theo thứ tự thời gian (theo số giải quyết tranh chấp - DS number).

0 1.312

Bản tóm tắt vụ việc một trang

(One-Page Case Summaries)

Việc tìm hiểu, lựa chọn các báo cáo giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO cũng có những khó khăn nhất định, đặc biệt là các báo cáo thường dài một đến vài trăm trang. Do đó, nhà nghiên cứu có thể sử dụng Ấn phẩm “Bản tóm tắt vụ việc một trang” của WTO để tìm hiểu một cách khái quát và lựa chọn những báo cáo phù hợp với mục đích của mình.

Ấn phẩm “Bản tóm tắt vụ việc một trang” (1995 – 2020) của WTO bao gồm tất cả các báo cáo của ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm được Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) thông qua, được cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ấn phẩm được Ban Pháp chế của WTO (Legal Affairs Division of the WTO) chuẩn bị với sự hỗ trợ của Ban Quy tắc (Rules Division) và Ban Thư ký Cơ quan Phúc thẩm (Appellate Body Secretariat). Mỗi tranh chấp được tóm tắt ngắn gọn trong một trang về các kết luận chính của mỗi báo cáo của Ban hội thẩm và  báo cáo của Cơ quan Phúc thẩm (nếu có).

Mỗi bản tóm tắt dài một trang bao gồm ba phần:

  • Sự kiện pháp lý;
  • Những kết luận chính có trong các báo cáo; và
  •  các vấn đề khác có ý nghĩa đặc biệt (nếu có).

Các tranh chấp được trình bày trong Ấn phẩm “Bản tóm tắt vụ việc một trang” (1995 – 2020) theo thứ tự thời gian (theo số giải quyết tranh chấp – DS number).

Ấn phẩm này cũng bao gồm bản tóm tắt các báo cáo của ban hội thẩm đã được gửi đến các Thành viên WTO và được công bố trên trang web của WTO, nhưng chưa được DSB thông qua vì báo cáo đó vẫn đang bị kháng cáo.

Tìm hiểu Ấn phẩm “Bản tóm tắt vụ việc một trang” (1995 – 2020) tại đường link: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/dispu_settlement_e.htm#:~:text=%22One%2DPage%20Case%20Summaries%22,the%20relevant%20Appellate%20Body%20report.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub