Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

DS 59: Indonesia – Các biện pháp ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô

Lưu ý rằng, một trong những yêu cầu để được chỉ định là “ô tô quốc gia” phải đáp ứng hàm lượng nội địa theo lộ trình là 20% vào cuối năm đầu tiên, 40% vào cuối năm thứ hai và 60% vào cuối năm năm thứ ba.

0 1.219

DS 59: Indonesia – Các biện pháp ảnh hưởng đến ngành công nghiệp ô tô 

Vào ngày 3 tháng 10 năm 1996, EC yêu cầu tham vấn với Indonesia, vào ngày 4 tháng 10 năm 1996 và ngày 29 tháng 11 năm 1996, Nhật Bản yêu cầu tham vấn với Indonesia và vào ngày 8 tháng 10 năm 1996, Mỹ yêu cầu tham vấn với Indonesia về Chương trình ô tô quốc gia của Indonesia (Indonesia’s National Car Programme). EC cáo buộc rằng việc miễn thuế hải quan (customs duties) và thuế với hàng xa xỉ (luxury taxes) đối với nhập khẩu “ô tô quốc gia” và các linh kiện của chúng, và các biện pháp liên quan là vi phạm nghĩa vụ của Indonesia theo Điều I và III của GATT 1994, Điều 2 của Hiệp định TRIMs và Điều 3 của Hiệp định SCM. Nhật Bản cho rằng các biện pháp này vi phạm nghĩa vụ của Indonesia theo Điều I: 1, III: 2, III: 4 và X: 3 (a) của GATT 1994, cũng như Điều 2 và 5.4 của Hiệp định TRIMs. Mỹ cho rằng các biện pháp này vi phạm nghĩa vụ của Indonesia theo Điều I và III của GATT 1994, Điều 2 của Hiệp định TRIMs, Điều 3, 6 và 28 của Hiệp định SCM và các Điều 3, 20 và 65 của Hiệp định TRIPS.

Cụ thể, Quy định số 20/1996 của Indonesia đã quy định cơ cấu thuế như sau, trong đó ô tô chở khách trên 1600cc và xe jeep có hàm lượng nội địa dưới 60% sẽ phải nộp thuế 35%; ô tô chở khách dưới 1600cc, xe jeep có hàm lượng nội địa trên 60% và xe thương mại hạng nhẹ (trừ xe jeep sử dụng khí đốt) nộp thuế 20%; và xe ô tô quốc gia sẽ áp mức thuế 0%. Lưu ý rằng, một trong những yêu cầu để được chỉ định là “ô tô quốc gia” phải đáp ứng hàm lượng nội địa theo lộ trình là 20% vào cuối năm đầu tiên, 40% vào cuối năm thứ hai và 60% vào cuối năm năm thứ ba.

Biện pháp đối với ngành công nghiệp ô tô của Indonesia liệu có đồng thời được điều chỉnh bởi Hiệp định TRIMs và Hiệp định SCM hay không?

Trong vụ tranh chấp, biện pháp miễn thuế đối với “ô tô quốc gia” của Indonesia bị khiếu kiện vi phạm đồng thời cả Hiệp định TRIMs và Hiệp định SCM. Vấn đề này được thể hiện trong Báo cáo của Ban hội thẩm (panel) tại trang 334 và 335.[1]

5.Hiệp định về Các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs) có thể áp dụng với tranh chấp này không?

14.47 Indonesia biện luận rằng Hiệp định TRIMs không thể áp dụng với tranh chấp này. Điều III GATT không áp dụng đối với các biện pháp đã được kiểm tra và mâu thuẫn với Hiệp định SCM nên Hiệp định TRIMs cũng không được áp dụng. Indonesia cũng cho rằng các Chương trình ô tô của nước này có tồn tại trợ cấp nên không thể là những biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại.

14.48. Chúng tôi lưu ý rằng, các quy định của Điều III GATT là phù hợp và được áp dụng đối với vụ tranh chấp này (Điều III GATT cấm phân biệt đối xử giữa hàng nội địa và hàng nhập khẩu, còn  Hiệp định SCM quy định trợcấp dành cho doanh nghiệp, nên hai Hiệp định này điều chỉnh vấn đề khác nhau và đặt ra các nghĩa vụ khác nhau nên không có mâu thuẫn nào giữa chúng). Vì vậy, chúng tôi bác bỏ lập luận của Indonesia rằng Hiệp định TRIMs không thể được áp dụng đối với các biện pháp đã được áp dụng bởi Điều III GATT. Cần phải tiếp tục kiểm tra, liệu các Chương trình ô tô của Indonesia có được đồng thời bị điều chỉnh bởi các điều khoản của Hiệp định TRIMs và Hiệp định SCM không?

14.49. Khi xem xét vấn đề liệu một biện pháp được điều chỉnh bởi Hiệp định SCM có thể đồng thời là đối tượng bị điều chỉnh tại Hiệp định TRIMs, chúng tôi cần kiểm tra có mâu thuẫn nào giữa Hiệp định SCM và Hiệp định TRIMs không. Đầu tiên, Phụ lục IA Hiệp định thành lập WTO không có quy định về mối liên hệ giữa Hiệp định SCM và Hiệp định TRIMs. Vấn đề liệu Hiệp định SCM và Hiệp định TRIMs có mâu thuẫn không cần được xem xét, cân nhắc thông qua kiểm tra các quy định có xung đột và trong trường hợp quy định cùng một loại đối tượng, thì hai Hiệp định có quy định loại trừ lẫn nhau không.

14.50. Mặc dù có điều khoản rõ ràng điều chỉnh xung đột giữa GATT và các Hiệp định khác trong Phụ lục 1A, nhưng không có điều khoản nào như vậy liên quan đến mối liên hệ giữa các Hiệp định khác trong Phụ lục 1A. Dựa trên bản chất của các nghĩa vụ, chúng tôi cho rằng, yêu cầu về hàm lượng nội địa, Hiệp định SCM và Hiệp định TRIMs quy định về các khía cạnh khác nhau và điều chỉnh các vấn đề khác nhau.Với Hiệp định SCM, biện pháp bị cấm là cho hưởng trợ cấp tùy thuộc vào sự sử dụng của sản phẩm nội địa, không phải yêu cầu sử dụng hàng hóa trong nước như vậy.Với Hiệp định TRIMs, biện pháp  bị cấm là các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại dưới dạng yêu cầu về hàm lượng nội địa, không phải là sự cho hưởng lợi ích, ví dụ như trợ cấp.

14.51. Một phán quyết cho rằng, khi vi phạm Điều 3.1(b) của Hiệp định SCM có thể được khắc phục lại bằng cách loại bỏ trợ cấp, kể cả khi yêu cầu về hàm lượng nội địa vẫn được áp dụng. Ngược lại, một phán quyết khác cho rằng, sự vi phạm Hiệp định TRIMs, thì có thể được khắc phục bằng cách loại bỏ biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, ở đây là yêu cầu về hàm lượng nội địa, kể cả khi trợ cấp vẫn tiếp tục được cấp. Nếu một Thành viên sử dụng TRIM (yêu cầu về hàm lượng nội địa) như một điều kiện để được nhận trợ cấp, biện pháp đó vẫn bị coi là vi phạm Hiệp định TRIMs, nếu yếu tố trợ cấp được thay thế bởi một lợi ích có tính khuyến khích khác. Ngược lại, nếu yêu cầu về hàm lượng nội địa bị loại bỏ, trợ cấp tiếp tục là đối tượng điều chỉnh của Hiệp định SCM, mặc dù bản chất của những quy định liên quan theo Hiệp định SCM có thể bị ảnh hưởng. Rõ ràng, hai hiệp định cấm các biện pháp khác nhau. Chúng tôi cũng lưu ý rằng theo Hiệp định TRIMs, lợi thế khi đáp ứng được các yêu cầu về hàm lượng nội địa có thể bao gồm nhiều lợi ích và sự khích lệ khác chứ không chỉ trợ cấp. Không có quy định nào trong Hiệp định SCM buộc một Thành viên phải vi phạm Hiệp định TRIMs, hoặc ngược lại.

14.52. Chúng tôi nhận thấy Hiệp định SCM và Hiệp định TRIMs không mâu thuẫn với nhau, vì chúng điều chỉnh những vấn đề khác nhau và không đặt ra các nghĩa vụ loại trừ lẫn nhau. Hiệp định TRIMs và Hiệp định SCM có thể có phạm vi điều chỉnh trùng nhau, nhưng chúng có mục tiêu khác nhau và đặt ra các loại nghĩa vụ khác nhau.

14.53. Để ủng hộ phán quyết này, chúng tôi đồng ý với những nguyên tắc được đề ra trong hai vụ Periodicals và Bananas III liên quan đến mối liên hệ giữa hai hiệp định của WTO có giá trị pháp lý ngang nhau trong hệ thống các hiệp định của WTO. M ột biện pháp chịu sự điều chỉnh đồng thời của cả hai Hiệp định GATT và GATS, nhưng các khía cạnh cụ thể của biện pháp đó khi được xem xét dưới từng hiệp định là khác nhau đã được làm rõ. Trong vụ kiện này, cácchương trình ô tô bị nguyên đơn khiếu kiện trên thực tế có hai khía cạnh khác nhau, tuy nhiên lại liên kết với nhau. Một số khiếu kiện liên quan đến sự tồn tại của các yêu cầu về hàm lượng nội địa bị cáo buộc là vi phạm Hiệp định TRIMs, khiếu kiện khác liên quan đến sự tồn tại của trợ cấp gây thiệt hại nghiêm trọng theo Hiệp định SCM.

14.55. Chúng tôi nhận thấy không có sự xung đột chung giữa Hiệp định SCM và Hiệp định TRIMs. Vì vậy, các chương trình ô tô của Indonesia là biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại và có tồn tại trợ cấp nên cả hai Hiệp định SCM và Hiệp định TRIMs đều được áp dụng trong vụ kiện này.

6. Kết luận

14.56. Xem xét các nhận định ở trên, chúng tôi bác bỏ luận điểm bào chữa của Indonesia rằng luật áp dụng duy nhất trong vụ kiện này là Hiệp định SCM. Chúng tôi cân nhắc các nghĩa vụ trong Hiệp định của WTO liên quan, có thể được áp dụng đồng thời và ở các khía cạnh khác nhau, và đôi khi một biện pháp có thể phải tuân theo các điều khoản khác nhau của nhiều Hiệp định trong khuôn khổ WTO.

 

[1] https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%40Symbol%3d+wt%2fds59%2f*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true

 

Người dịch: Tào Thị Huệ

Nguồn: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds59_e.htm (ngày truy cập 15/7/2020)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub