Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Thống kê tranh chấp thương mại quốc tế liên quan tới Điều XX của GATT trong khuôn khổ WTO

Căn cứ vào Điều XX của GATT được viện dẫn trong yêu cầu tham vấn, có 05 vụ tranh chấp liên quan tới Điều này.

0 1.369

Thống kê tranh chấp thương mại quốc tế liên quan tới Điều XX của GATT

trong khuôn khổ WTO

Căn cứ vào Điều XX của GATT được viện dẫn trong yêu cầu tham vấn, có 05 vụ tranh chấp liên quan tới Điều này[1]. Nguyên đơn viện dẫn Điều XX của GATT trong yêu cầu tham vấn, nhằm khẳng định, biện pháp bị khiếu kiện của bị đơn không thuộc trường hợp ngoại lệ chung, gồm: US – Shrimp (DS58)India – Import Restrictions (DS149)Croatia – Measures Affecting Imports of Live Animals and Meat Products (DS297), US – Shrimp (Thailand) (DS343), US – Clove Cigarettes (DS406). Tuy nhiên, thống kê này không phản ánh chính xác số lượng tranh chấp liên quan tới Điều XX của GATT trong khuôn khổ WTO. Trong số 05 vụ tranh chấp này, chỉ có 02 vụ US Shrimp (DS58), US Shrimp (Thailand)(DS343), Điều XX của GATT được áp dụng trong báo cáo của Ban hội thẩm, Cơ quan phúc thẩm.

Riêng vụ EU – Safeguard Measures on Steel (Turkey) (DS 595) được thống kê viện dẫn Điều XX:1(a) của GATT.[2] Tính đến 15/3/2022 chưa có báo cáo của Panel được công bố, nhưng dường như có nhầm lẫn vì tham vấn viện dẫn XX:1(a) GATT 1994 nhưng thực chất không có điều khoản này trong GATT 1994. Yêu cầu thành lập ban hội thẩm thì viện dẫn XIX:1 GATT 1994, và điều này mới đúng, vì trong nội dung báo cáo giải quyết tranh chấp cho thấy, tranh chấp về biện pháp tự vệ, chứ không tranh chấp về Điều XX của GATT.

 

 

 

[1][2] WTO, Disputes by agreement (as cited in request for consultations), https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A22 (truy cập ngày 15/3/2022)

Tào Thị Huệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub