Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Chính sách thương mại của Hoa Kỳ: Bối cảnh và các vấn đề hiện tại

Theo luật, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) là Cơ quan chịu trách nhiệm về đàm phán thương mại của Hoa Kỳ và điều phối chính sách thương mại thông qua một quy trình liên ngành, với đầu vào chính thức của tư vấn công và tư.

0 3.784

Chính sách thương mại của Hoa Kỳ: Bối cảnh và các vấn đề hiện tại
Quốc hội đóng một vai trò quan trọng trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ thông qua thẩm quyền hiến định về thuế quan và ngoại thương (Điều 1, §8). Kể từ Thế chiến thứ hai, chính sách thương mại của Hoa Kỳ nói chung đã tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ bằng cách: (1) giảm các rào cản thương mại và đầu tư toàn cầu; (2) thúc đẩy một hệ thống thương mại dựa trên quy tắc mở, minh bạch và không phân biệt đối xử, bao gồm cả việc thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); (3) thực thi các cam kết thương mại của các nước đối tác và luật thương mại của Hoa Kỳ; và (4) cứu trợ cho các công ty và người lao động Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bất lợi bởi các hoạt động ngoại thương “không công bằng” và tự do hóa thương mại.Quốc hội đã xây dựng và ban hành pháp luật để đáp ứng các khía cạnh trong chính sách thương mại của Chính quyền Trump, bao gồm việc Tổng thống sử dụng thuế quan đơn phương, các ưu tiên và phạm vi đàm phán hiệp định thương mại của Hoa Kỳ cũng như cách tiếp cận của Hoa Kỳ với Trung Quốc và các đối tác thương mại khác.

Kinh tế thương mại
Lý thuyết kinh tế cho rằng thương mại quốc tế có thể mang lại lợi ích ở cấp độ quốc gia, nhưng lợi ích và chi phí có thể được phân bổ hoặc tập trung không đồng đều. Các quốc gia tăng cường sản xuất và xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ mà họ có lợi thế so sánh tương đối cao hơn thông qua kỹ năng hoặc nguồn lực, và nhập khẩu những hàng hóa và dịch vụ không có sẵn trong nước hoặc sản xuất kém hiệu quả hơn. Các lợi ích của thương mại có thể bao gồm phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và năng suất cao hơn thông qua cạnh tranh, tính kinh tế theo quy mô, mức lương cao hơn và tăng trưởng việc làm trong các ngành xuất khẩu, cũng như sự lựa chọn nhiều hơn và giá thấp hơn cho người tiêu dùng và các công ty sử dụng hàng nhập khẩu làm đầu vào cho sản phẩm cuối cùng. Chi phí có thể bao gồm việc làm, tiền lương và thiệt hại về doanh nghiệp do cạnh tranh từ nhập khẩu và chuyển địa điểm sản xuất.Tác động kinh tế của tự do hóa thương mại rất khó đo lường và được tranh luận rộng rãi, một phần là do các yếu tố khác ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, có khả năng gây ảnh hưởng lớn hơn, và bởi vì thương mại mở rộng có thể dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu hoạt động kinh tế với tốc độ tăng trưởng ở một số ngành và giảm khác. Một số nhà kinh tế đánh giá rằng việc làm trong lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi việc tăng năng suất nhờ tiến bộ công nghệ và tự động hóa hơn là do thương mại mở rộng. Kể từ năm 1990, sản lượng của Hoa Kỳ trong lĩnh vực sản xuất tăng khoảng 60%, trong khi việc làm giảm 1/3. Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng thương mại mở rộng đã mang lại lợi ích ròng cho nền kinh tế Hoa Kỳ (thông qua các kênh mô tả ở trên), nhưng đã góp phần gây ra tình trạng mất việc làm ở một số ngành và khu vực, bao gồm cả thông qua việc cho thuê lại, và người lao động có thể yêu cầu đào tạo lại hoặc di dời tốn kém để điều chỉnh dẫn đến sự thay đổi về cơ hội việc làm.
Xu hướng Thương mại Hoa Kỳ
Hoa Kỳ là nền kinh tế, thương nhân lớn nhất thế giới, nguồn và điểm đến của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI, chứng khoán). Thương mại của Hoa Kỳ đã mở rộng (Hình 1) và các thị trường và sản xuất của Hoa Kỳ đã trở nên hội nhập hơn, đặc biệt là với các nền kinh tế mới nổi. Các đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ năm 2019 là Canada, Mexico, Trung Quốc, Nhật Bản và Vương quốc Anh (UK) và, với Liên minh Châu Âu (EU-28). Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại tổng thể trong thời gian dài (nhập khẩu vượt xuất khẩu); nhập siêu hàng hóa nhiều hơn xuất siêu dịch vụ. Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng các biến số kinh tế vĩ mô (ví dụ, tổng tiết kiệm và đầu tư; định giá đồng đô la và vai trò của nó trên thị trường toàn cầu) đóng vai trò lớn hơn trong việc xác định thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ so với các chính sách hoặc hiệp định thương mại.
Các thành phần của Chính sách Thương mại Hoa Kỳ
Quốc hội đặt ra các mục tiêu đàm phán thương mại của Hoa Kỳ, ban hành luật, chương trình và thỏa thuận thương mại, đồng thời giám sát các chức năng thương mại do một loạt các cơ quan liên bang thực hiện. Theo luật, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) là Cơ quan chịu trách nhiệm về đàm phán thương mại của Hoa Kỳ và điều phối chính sách thương mại thông qua một quy trình liên ngành, với đầu vào chính thức của tư vấn công và tư. Các thành phần chính sách chính bao gồm:
 Thiết lập, tự do hóa và thực thi các quy tắc thương mại. Đàm phán các hiệp định thương mại để mở cửa thị trường và đặt ra các quy tắc về thương mại và đầu tư; thực thi các cam kết thông qua giải quyết tranh chấp và luật thương mại của Hoa Kỳ.
 Xúc tiến và kiểm soát xuất khẩu. Hỗ trợ của Hoa Kỳ cho tài trợ xuất khẩu, nghiên cứu thị trường, vận động chính sách và các phái đoàn thương mại; cấp phép và kiểm soát các mặt hàng xuất khẩu chiến lược.
 Hải quan, phòng vệ thương mại, điều chỉnh thương mại. Quy chế biên giới; luật để giải quyết các tác động bất lợi của nhập khẩu đối với các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ, các mối đe dọa an ninh quốc gia, cán cân thanh toán và các rào cản “không công bằng” đối với hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ; hỗ trợ cho các công nhân và doanh nghiệp bị mất trật tự.
 Ưu đãi thương mại. Quyền truy cập miễn thuế vào các thị trường Hoa Kỳ cho các nước và sản phẩm đang phát triển đủ điều kiện, nhằm khuyến khích thương mại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của họ.
 Đầu tư. Bảo hộ và thúc đẩy (thông qua các hiệp ước đầu tư và hiệp định thương mại); kiểm tra FDI vào đối với các tác động an ninh quốc gia.
Các Công cụ Chính sách và Luật Thương mại Hoa Kỳ
Chính quyền nhấn mạnh thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ như một dấu hiệu cho thấy các hành vi thương mại “không công bằng” của nước ngoài với những tác động tiềm tàng đối với ngành công nghiệp và việc làm của Hoa Kỳ, đồng thời đã thực thi một cách quyết đoán các luật thương mại của Hoa Kỳ. Đặc biệt, Chính quyền đã áp dụng việc tăng thuế đơn phương thông qua việc sử dụng các cơ quan chức năng được Quốc hội ủy nhiệm trong Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 (Biểu thuế mục 232 đối với thép và nhôm) và Đạo luật Thương mại năm 1974 (Biểu thuế Mục 201 đối với máy giặt và tấm pin mặt trời, và Mục 301 thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc). Quốc hội đã thành lập các cơ quan chức năng này để giải quyết các mối đe dọa nhập khẩu có hại cho ngành công nghiệp Hoa Kỳ (Phần 201) và an ninh quốc gia (Phần 232), cũng như các rào cản thương mại nước ngoài hoặc vi phạm cam kết thương mại (Section 301). Mặc dù những công cụ này được sử dụng thường xuyên trong những năm 1980, nhưng việc sử dụng chúng đã giảm sau khi WTO ra đời năm 1995 và hệ thống giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành cũng như dỡ bỏ một số rào cản thương mại nhất định. Một số trong Quốc hội đặt câu hỏi về tính hợp lệ của một số hành động thuế quan của Chính quyền. Các đối tác thương mại của Hoa Kỳ đã đáp trả bằng cách áp đặt thuế quan trả đũa, đàm phán các ngoại lệ dưới hình thức hạn ngạch hoặc các thỏa thuận khác, và đưa ra các khiếu nại lên WTO. Vào tháng 9, một hội đồng tranh chấp của WTO đã phán quyết rằng US Section 301 mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã vi phạm các quy định của WTO.
Cơ quan xúc tiến thương mại
Quốc hội và Tổng thống thường làm việc cùng nhau để đàm phán và thực hiện các hiệp định thương mại của Hoa Kỳ. Bắt đầu với Đạo luật Hiệp định Thương mại có đi có lại năm 1934, Quốc hội đã giao quyền hạn thuế quan cho Tổng thống để ký kết các hiệp định thương mại có đi có lại nhằm giảm thuế quan trong các mức đã được phê duyệt trước thông qua cơ quan công bố. Khi các rào cản thương mại phi thuế quan tăng lên, Quốc hội đã thông qua thẩm quyền “đẩy nhanh tiến độ” (fast track) trong Đạo luật Thương mại năm 1974 để đưa ra các mục tiêu đàm phán thương mại của Hoa Kỳ và xúc tiến việc xem xét lập pháp để thực hiện các dự luật về các hiệp định thương mại trong tương lai trong khi vẫn bảo toàn các đặc quyền hiến pháp của nó. Được gọi là Cơ quan Xúc tiến Thương mại (Trade Promotion Authority – TPA) từ năm 2002, được gia hạn vào năm 2015 (PL 114-26) và sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tranh luận về việc gia hạn TPA và các cải cách tiềm năng, bao gồm các mục tiêu đàm phán thương mại của Hoa Kỳ, có thể một trọng tâm của Quốc hội lần thứ 117.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
Hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ hiện tại bắt nguồn từ WTO, được thành lập vào năm 1995 để kế tục Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT). Được thành lập vào năm 1947, GATT là một phần của nỗ lực sau Thế chiến thứ hai do Hoa Kỳ và châu Âu dẫn đầu nhằm xây dựng một nền kinh tế toàn cầu ổn định, cởi mở và thịnh vượng. Các nguyên tắc cốt lõi của WTO bao gồm không phân biệt đối xử và minh bạch, và các hiệp định bao gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ và nông nghiệp; dỡ bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan; và thiết lập các quy tắc và kỷ luật về các vấn đề như quyền sở hữu trí tuệ (IPR) và giải quyết tranh chấp (DS). Các nỗ lực tự do hóa thương mại bị đình trệ và các vấn đề như ra quyết định đồng thuận, ngoại lệ của các nước đang phát triển và việc không tuân thủ các yêu cầu thông báo khiến một số thành viên thất vọng, khiến một số thành viên kêu gọi hoặc đề xuất cải cách. Bất đồng bởi sự tiếp cận quá mức trong hệ thống DS, Chính quyền đã từ chối đồng ý việc đặt tên cho các luật gia mới của Cơ quan Phúc thẩm (AB), vào tháng 12 năm 2019, AB đã giảm xuống dưới số đại biểu để xét xử các vụ việc mới. Điều này đã làm tê liệt hệ thống DS một cách hiệu quả với các phán quyết mới về việc giải quyết các kháng cáo.
Đàm phán Hiệp định Thương mại
Trong khi các hiệp định của WTO bị đình trệ, các hiệp định thương mại song phương và khu vực đã gia tăng với hơn 300 hiệp định có hiệu lực trên toàn cầu. Hoa Kỳ có 14 hiệp định thương mại tự do (FTA) với 20 quốc gia có hiệu lực, bao gồm các quy tắc và tiếp cận thị trường, thường vượt quá cam kết WTO.
Các hiệp định thương mại của Hoa Kỳ là trọng tâm của Tổng thống Trump, người cho rằng các hiệp định thương mại tự do trong quá khứ của Hoa Kỳ gây bất lợi cho Hoa Kỳ. Sau khi rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) —được đàm phán với 11 đối tác thương mại dưới thời Tổng thống Obama — Chính quyền Trump đã thực hiện các sửa đổi nhỏ đối với FTA Mỹ-Hàn hiện có và ban hành một thỏa thuận nhỏ mới với Nhật Bản bao gồm khoảng 5% thương mại song phương. Những hành động này, được thực hiện mà không có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp, đã dẫn đến cuộc tranh luận trong Quốc hội về phạm vi tương lai của các hiệp định thương mại Hoa Kỳ và các cơ quan có thẩm quyền hiệp định thương mại của tổng thống.

Chính quyền cũng đã đàm phán Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA), có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, thay thế NAFTA. USMCA giải quyết các vấn đề mới, chẳng hạn như thương mại kỹ thuật số và doanh nghiệp nhà nước, tăng yêu cầu nội dung của Bắc Mỹ đối với phương tiện, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường trong nông nghiệp và giảm nghĩa vụ của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như đầu tư và mua sắm chính phủ. Để có được sự ủng hộ của Quốc hội đối với luật thực thi cần thiết để đưa USMCA có hiệu lực, Chính quyền đã thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản về quyền SHTT về lao động, môi trường, thực thi và dược phẩm, như đã thương lượng ban đầu. Một số trong Quốc hội đặt câu hỏi liệu việc Quốc hội xem xét thỏa thuận sửa đổi có tuân thủ các thủ tục TPA hay không. Chính quyền cũng đã bắt đầu các cuộc đàm phán FTA với EU, Vương quốc Anh và Kenya, và đã nêu rõ ý định của mình về các cuộc đàm phán giai đoạn thứ hai, toàn diện hơn với Nhật Bản.

Quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc
Trung Quốc, được cho là mối quan hệ thương mại thách thức nhất của Hoa Kỳ. Bất chấp những cơ hội thương mại đáng kể của Hoa Kỳ, vai trò tiếp tục của tiểu bang trong hoạt động kinh tế làm dấy lên những lo ngại lớn về cạnh tranh không lành mạnh và những thách thức đối với hệ thống WTO. Các mối quan tâm khác của Hoa Kỳ bao gồm mạng của Trung Quốc và các hành vi trộm cắp khác đối với IP của Hoa Kỳ, các hoạt động chuyển giao công nghệ, trợ cấp công nghiệp và khả năng tiếp cận thị trường không đầy đủ. Để giải quyết những lo ngại này, Chính quyền Trump đã viện dẫn Mục 301, áp đặt bốn vòng thuế quan (mà Trung Quốc đáp trả bằng các mức thuế đối kháng) và đàm phán một thỏa thuận Giai đoạn I giải quyết một số lo ngại và tiếp cận thị trường mới trong nông nghiệp và dịch vụ tài chính, nhưng để lại nhiều lo ngại trong tương lai. Chính quyền Trump cũng đã sử dụng việc kiểm tra an ninh quốc gia về đầu tư để ngăn chặn việc mua lại các công ty Hoa Kỳ và thắt chặt hệ thống kiểm soát xuất khẩu để hạn chế công nghệ chiến lược đối với các thực thể cụ thể cần quan tâm (ví dụ: Huawei).

Các vấn đề đặt ra đối với Quốc hội
– Thuế quan. Thuế quan của Hoa Kỳ và thuế quan trả đũa ảnh hưởng đến các nhà sản xuất, người tiêu dùng và quan hệ thương mại của Hoa Kỳ như thế nào? Có cần cải cách lập pháp đối với các cơ quan thuế quan hiện hành không?
– Thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc. Tình hình thực hiện thỏa thuận giai đoạn I như thế nào? Các công cụ tốt nhất để giải quyết các chính sách công nghiệp và thực tiễn thương mại của Trung Quốc đang được quan tâm là gì?
– Hiệp định thương mại. USMCA có đại diện cho khuôn mẫu cho các thỏa thuận tương lai của Hoa Kỳ không? Các hiệp định phạm vi từng phần nên đóng vai trò gì trong chính sách FTA của Hoa Kỳ? Triển vọng và ưu tiên đối với các đối tác FTA mới như Đài Loan là gì?
– Thương mại và Việc làm. Các chương trình Hỗ trợ Điều chỉnh Thương mại của Hoa Kỳ có được tài trợ đầy đủ và hiệu quả để giúp những người bị tổn thương do tự do hóa thương mại không?
– Hệ thống Thương mại / WTO. Liệu Hoa Kỳ có còn hưởng lợi từ hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên các quy tắc mà nó đã giúp thiết lập không? Liệu những lời kêu gọi của Hoa Kỳ về những cải cách cần thiết có thể được giải quyết?
– Thương mại và An ninh. Mối quan tâm tồn tại về những nỗ lực của nước ngoài nhằm đạt được công nghệ của Hoa Kỳ. Các luật mới năm 2018, Đạo luật Hiện đại hóa Rà soát Rủi ro Đầu tư Nước ngoài (FIRRMA) và Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu (ECA), tương ứng, cung cấp sự giám sát chặt chẽ hơn đối với FDI vào và đổi mới các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sử dụng kép. Những công cụ này có đủ không? Hạn chế FDI có phải là vấn đề?

 

 

 

Người dịch: Tào Thị HuệDịch từ: Shayerah Ilias Akhtar, Specialist in International Trade and Finance,

Ian F. Fergusson, Specialist in International Trade and Finance, U.S. Trade Policy: Background and Current Issues, Congressional Research Service, Updated September 15, 2020, https://fas.org/sgp/crs/row/IF10156.pdf, truy cập ngày 10/7/2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub