Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG VỚI “CẢ THẾ GIỚI” – CÓ HAY KHÔNG?

Tòa án Anh khẳng định: “Đề nghị như vậy được xem là đề nghị với cả thế giới và nó ràng buộc khi có ai đó tới và thực hiện điều kiện như quảng cáo đề ra”

0 1.254

ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG VỚI “CẢ THẾ GIỚI” – CÓ HAY KHÔNG?

Thông thường, đề nghị giao kết hợp đồng được hiểu là đề nghị được gửi tới một hoặc một số chủ thể xác định. Tuy nhiên, theo án lệ, pháp luật của một số quốc gia, đề nghị không gửi tới chủ thể xác định nào, cũng có thể được coi là đề nghị giao kết hợp đồng.

Án lệ tại toà án Anh dưới đây minh hoạ cho trường hợp “quảng cáo” cấu thành một “đề nghị giao kết hợp đồng.

Carlill v Carbolic Smoke Ball Co [1893] 1 QB 256

Nguồn: https://www.lawteacher.net/free-law-essays/contract-law/carlill-v-carbolic-smoke-ball-co-contract-law-essay.php

Bị đơn là nhà sản xuất “smoke ball” đã quảng cáo như sau trên một số tờ báo: “Carbolic Smoke Ball Company sẽ trả 100 bảng cho bất kỳ ai mắc phải bệnh cúm, cảm hay bất kỳ bệnh nào bị gây ra bởi nhiễm lạnh sau khi đã dùng Carbolic Smoke Ball phù hợp với chỉ dẫn kèm theo. 1000 bảng đã được gửi tại Alliance Bank, Regent Street minh chứng cho sự thành thật của chúng tôi trong vấn đề này”.

Tin tưởng vào quảng cáo, bà Carlill đã mua hàng và sử dụng phù hợp với chỉ dẫn. Nhưng bà vẫn mắc bệnh cúm, nên kiện đòi 100 bảng từ Carbolic Smoke Ball Company.

Bị đơn cho rằng, nếu coi là hợp đồng thì đây là hợp đồng với cả thế giới và điều đó là không thể.

Tòa án Anh khẳng định: “Đề nghị như vậy được xem là đề nghị với cả thế giới và nó ràng buộc khi có ai đó tới và thực hiện điều kiện như quảng cáo đề ra”, bởi:

(1) Quảng cáo trên là đề nghị đơn phương với cả thế giới;
(2) Đáp ứng các điều kiện sử dụng Smoke Ball cấu thành chấp nhận đề nghị;
(3) Nhiều người mua Smoke ball dựa vào nội dung quảng cáo sẽ mang lại lợi ích rõ ràng cho Bị đơn;
(4) Việc gửi tiền vào Alliance Bank cho thấy rõ ý định Bị đơn làsẵn sàng bị ràng buộc trong trường hợp được chấp nhận.

Pháp luật Việt Nam cũng có quy định tương tự như án lệ trên. Tại  khoản 1 Điều 386 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng (sau đây gọi chung là bên được đề nghị). Theo đó, yếu tố gửi tới những chủ thể xác định không phải là yếu tố bắt buộc để xác định đề nghị giao kết hợp đồng. Một lời đề nghị giao kết hợp đồng là đề nghị gửi tới những chủ thể xác định hoặc gửi tới công chúng. Như vậy, tại Việt Nam, quảng cáo nếu “hứa hẹn” một cách “chắc chắn” thì có khả năng trở thành một đề nghị giao kết hợp đồng.

Tác giả: Tào Thị Huệ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub