Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Thỏa thuận tạm thời của WTO về thủ tục phúc thẩm có hiệu lực

Theo MPIA, nhóm trọng tài bao gồm những người được công nhận, có kiến thức chuyên môn về luật, thương mại quốc tế và các Hiệp định của WTO.

0 297

Thỏa thuận tạm thời của WTO về thủ tục phúc thẩm có hiệu lực

Ngày 31 tháng 7, các thành viên tham gia Thỏa thuận tạm thời của WTO về thủ tục phúc thẩm (multi-party interim appeal arrangement – MPIA) đã thông báo cho WTO về mười trọng tài viên sẽ xét xử kháng cáo các báo cáo của ban hội thẩm WTO theo MPIA. Điều này đánh dấu bước cuối cùng để MPIA có hiệu lực đối với các tranh chấp giữa các bên tham gia. Mặc dù MPIA vẫn là một giải pháp tạm thời trong trường hợp Cơ quan Phúc thẩm của WTO không hoạt động, nhưng nó cho phép các bên tham gia được hưởng lợi từ quá trình kháng cáo trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO.

Ngày 31 tháng 7, các thành viên tham gia Thỏa thuận tạm thời của WTO về thủ tục phúc thẩm (MPIA) đã thông báo cho WTO về mười trọng tài viên sẽ xét xử kháng cáo các báo cáo của ban hội thẩm WTO theo MPIA. Điều này đánh dấu bước cuối cùng để MPIA có hiệu lực đối với các tranh chấp giữa các bên tham gia. Mặc dù MPIA vẫn là một giải pháp tạm thời trong trường hợp Cơ quan Phúc thẩm của WTO không hoạt động, nhưng nó cho phép các bên tham gia được hưởng lợi từ quá trình kháng cáo trong hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO.

Ủy viên phụ trách thương mại Phil Hogan cho biết: “Với sự đồng ý của các trọng tài viên, Thỏa thuận tạm thời của WTO về thủ tục phúc thẩm (MPIA) cho các tranh chấp của WTO hiện đang được tiến hành. Tôi biết ơn các trọng tài viên đã tham gia vào cơ chế quan trọng này và những người tham gia khác đã tham gia một cách rất xây dựng vào việc lựa chọn các trọng tài viên. Nó cho thấy các thành viên WTO tham gia sẵn sàng hành động cụ thể để duy trì một hệ thống giải quyết tranh chấp độc lập với chức năng kháng cáo. Giờ đây, chúng ta có thể hướng sự chú ý vào việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề cơ bản thông qua việc cải tổ Cơ quan Phúc thẩm WTO và các khía cạnh khác cần được hoàn thiện của hệ thống WTO ”.

Theo MPIA, nhóm trọng tài bao gồm những người được công nhận, có kiến thức chuyên môn về luật, thương mại quốc tế và các Hiệp định của WTO. Trong một quá trình bắt đầu vào tháng 6 năm nay, những người tham gia MPIA đã đưa ra các ứng cử viên, tiến hành phỏng vấn và thống nhất về mười cá nhân sẽ làm trọng tài viên theo thỏa thuận. Trong bất kỳ tranh chấp nào của WTO giữa các bên tham gia mà một bên đưa ra kháng cáo đối với báo cáo của Ban hội thẩm WTO, ba thành viên của nhóm được chọn ngẫu nhiên để xem xét kháng cáo theo MPIA.

MPIA có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2020. Hiện tại, EU và 22 thành viên WTO khác là thành viên tham gia Thỏa thuận này tại WTO, nhằm cung cấp cho họ một hệ thống giải quyết tranh chấp hai cấp độc lập để giải quyết tranh chấp giữa họ. Nó sẽ được áp dụng cho đến khi Cơ quan Phúc thẩm của WTO hoạt động trở lại.

Ưu tiên của EU vẫn là giải quyết sự bế tắc hiện tại của Cơ quan Phúc thẩm WTO như một phần của quá trình cải tổ rộng rãi hơn đối với WTO. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn khi tình hình sức khỏe cộng đồng đã nhấn mạnh lại sự cần thiết của một hệ thống thương mại toàn cầu hoạt động đúng đắn, đa phương và dựa trên các hệ thống quy tắc thương mại toàn cầu.

Nguồn: EU, The WTO multi-party interim appeal arrangement gets operational, https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2176 (truy cập ngày 25/9/2020)

Người dịch: Tào Thị Huệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub