Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Chọn luật áp dụng để giải quyết nội dung tranh chấp tại Trọng tài

Trong hợp đồng có quy định: "Luật điều chỉnh của hợp đồng này là luật Iran và luật Hoa Kỳ. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai luật này, luật Iran sẽ được ưu tiên áp dụng".

0 649

Chọn luật áp dụng để giải quyết nội dung tranh chấp tại Trọng tài

Một doanh nghiệp X (Iran) ký kết hợp đồng với doanh nghiệp Y (Hoa Kỳ) để mua thiết bị liên lạc điện tử. Tuy nhiên, doanh nghiệp X đã không thanh toán phần lớn giá trị hợp đồng. Để giảm thiểu thiệt hại cho mình, doanh nghiệp Y đã bán lại phần  thiết bị chưa giao cho doanh nghiệp X cho một bên thứ ba khác. Trước khi thực hiện việc bán lại này, Y đã gửi thông báo đến cho X. X kiện Y ra trọng tài với lập luận Y không được phép bán thiết bị đã thuộc sở hữu của X.

Trong hợp đồng có quy định: “Luật điều chỉnh của hợp đồng này là luật Iran và luật Hoa Kỳ. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai luật này, luật Iran sẽ được ưu tiên áp dụng”.

Trọng tài nhận thấy rằng, vấn đề bán lại hàng hoá để giảm thiểu thiệt hại có quy định trong luật Hoa Kỳ (Bộ luật Thương mại thống nhất (UCC) phần 2-703, 2-706), nhưng không có quy định về vấn đề này trong luật Iran.

Trọng tài kết luận rằng, quyền bán thiết bị chưa được giao của Y để giảm thiểu thiệt hại của nó là phù hợp với luật hợp đồng thương mại quốc tế đã được thừa nhận phổ biến, được ghi nhận tại Điều 88 của Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế 1980 (CISG). Tất cả các điều kiện của Điều 88 đều được bên bán đáp ứng trong trường hợp này: người mua chậm trễ thanh toán một cách bất hợp lý và người bán đã thông báo hợp lý về ý định bán.

Trong vụ tranh chấp này, điều khoản chọn luật của các bên trong hợp đồng đã lựa chọn 2 hệ thống pháp luật khác nhau là luật Iran và luật Hoa Kỳ. Nhưng khi các bên tranh chấp về vấn đề người bán bán hàng đi để giảm thiểu thiệt hại xảy ra, dựa vào điều khoản chọn luật của hai bên, lại thiếu vắng quy phạm pháp luật để giải quyết. Do vậy, trọng tài đã xác định luật áp dụng để giải quyết tranh chấp về vấn đề này trong luật hợp đồng thương mại quốc tế đã được thừa nhận phổ biến, được ghi nhận tại Điều 88 của CISG.

Người dịch: Tào Thị Huệ

Lược dịch từ: Iran / U.S. Claims Tribunal 28 July 1989 (Watkins – Johnson v. Islamic Republic of Iran)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub