Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Quy tắc về chuyên gia của ICC (ICC rules of experts)

Quy tắc về chuyên gia của ICC (ICC rules of experts) áp dụng với bản ý kiến của các chuyên gia (Experts) và người trung lập (Neutrals) có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2015.

0 842

Quy tắc về chuyên gia của ICC (ICC rules of experts)

Quy tắc về chuyên gia của ICC (ICC rules of experts) áp dụng với bản ý kiến của các chuyên gia (Experts) và người trung lập (Neutrals) có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2015.

Thông qua Trung tâm quốc tế về ADR (International Centre for ADR),  theo các quy tắc này, ICC cung cấp ba dịch vụ riêng biệt liên quan đến các chuyên gia và người trung lập:

1) Đối với cung cấp bản ý kiến của các chuyên gia và người trung lập: ICC đưa ra danh sách tên của một hoặc nhiều chuyên gia hoặc người trung lập phù hợp với yêu cầu từ một hoặc nhiều bên tranh chấp, tòa án hoặc hội đồng trọng tài;

2) Chỉ định các chuyên gia và người trung lập: ICC sẽ chỉ định chuyên gia hoặc người trung lập theo yêu cầu của bên tranh chấp;

3) Quản lý quá trình tham gia tố tụng của chuyên gia, theo đó ICC được chọn để quản lý và giám sát toàn bộ quá trình tố tụng chuyên gia.

Bản ý kiến của một chuyên gia có thể có giá trị trong nhiều bối cảnh khác nhau. Một người có thể yêu cầu một chuyên gia liên quan đến các hoạt động kinh doanh đang diễn ra hoặc liên quan đến các mối quan hệ hợp đồng. Một bên tham gia trọng tài hoặc quy trình giải quyết tranh chấp khác có thể muốn có được tên của một nhân chứng chuyên gia (expert witness). Tòa án hoặc hội đồng trọng tài chỉ định sự tham gia của chuyên gia khi họ cần trưng cầu ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực nào đó cần thiết để giải quyết tranh chấp.

Bản ý kiến của một người trung lập có giá trị cho các bên muốn sử dụng các dịch vụ giải quyết tranh chấp trung lập với tư cách là người hòa giải hoặc thành viên hội đồng giải quyết tranh chấp hoặc để giúp họ giải quyết tranh chấp trong một thủ tục tương tự không do ICC quản lý.

Lược dịch từ: ICC, ICC rules of experts, https://iccwbo.org/publication/icc-expert-rules-english-version/ (truy cập ngày 23/5/2020)

Người dịch: Tào Thị Huệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub