Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

CHUYÊN GIA TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI TẠI TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ LUÂN ĐÔN (LCIA)

Các chuyên gia (experts) được sử dụng phổ biến trong giải quyết tranh chấp tại Tòa trọng tài quốc tế Luân Đôn (LCIA). Chuyên gia sẽ đưa ra ý kiến chuyên môn trong vô số lĩnh vực, từ nông nghiệp đến công nghệ sinh học, kỹ thuật, và tất nhiên là kinh tế và kế toán.

0 802

CHUYÊN GIA TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI TẠI TÒA TRỌNG TÀI QUỐC TẾ LUÂN ĐÔN (LCIA)

Các chuyên gia (experts) được sử dụng phổ biến trong giải quyết tranh chấp tại Tòa trọng tài quốc tế Luân Đôn (LCIA). Chuyên gia sẽ đưa ra ý kiến chuyên môn trong vô số lĩnh vực, từ nông nghiệp đến công nghệ sinh học, kỹ thuật, và tất nhiên là kinh tế và kế toán. Vai trò của các chuyên gia thông thường là họ soạn thảo một báo cáo chuyên gia cho một bên tranh chấp và sau đó làm chứng tại phiên tranh tụng trước hội đồng trong tài.

Dưới đây là một số cách thức chuyên gia tham gia vào tố tụng trọng tài tại LCIA:

  1. Tư vấn cho bản tự bảo vệ của một bên tranh chấp. Chuyên gia sẽ không trực tiếp tham gia vào phiên giải quyết tranh chấp.
  2. Chuyên gia tham gia tố tụng trọng tài theo yêu cầu của mỗi bên tranh chấp. Đây là hình thức tham gia phổ biến của chuyên gia. Mỗi chuyên gia tham gia theo yêu cầu của từng bên sẽ đưa ra báo cáo chuyên môn riêng của mình. Và để giảm thiểu các quan điểm khác nhau giữa các chuyên gia do hai bên tranh chấp chỉ định, hội đồng trọng tài có thể yêu cầu họ cùng làm việc và đưa ra ý kiến chung.
  3. Chuyên gia tham gia tố tụng trọng tài theo yêu cầu của hội đồng trọng tài.
  4. Chuyên gia chính là một thành viên trong hội đồng trọng tài giải quyết vụ tranh chấp cụ thể.

 Lược dịch từ: LCIA, Experts in International Arbitration, nguồn: https://www.lcia.org/News/experts-in-international-arbitration.aspx (truy cập ngày 16/5/2020)

Người dịch: Tào Thị Huệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub