Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Giá trị pháp lý của các báo cáo của Panel và AB được DSB thông qua 

0 1.327

Giá trị pháp lý của các báo cáo của Panel và AB được DSB thông qua 

          Các báo cáo của Ban hội thẩm hoặc Cơ quan phúc thẩm được DSB thông qua sẽ có giá trị pháp lý ràng buộc các bên trong tranh chấp cụ thể. Những báo cáo này không phải là các án lệ, không có giá trị pháp lý ràng buộc các Ban hội thẩm trong các vụ việc sau, và không làm tăng thêm hoặc giảm bớt quyền và nghĩa vụ quy định trong các hiệp định liên quan (khoản 2 Điều 3 DSU).

Nhưng, mục tiêu chính của cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO là tăng cường bảo mật và dự đoán của hệ thống thương mại đa phương (khoản 2 Điều 3 của DSU). Theo Cơ quan phúc thẩm trong vụ US – Shrimp (Article 21.5 – Malaysia),[1] các báo cáo của Hội đồng GATT và cũng như của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm trong WTO được thông qua có giá trị ngang nhau. Và báo cáo của Ban hội thẩm và Cơ quan phúc thẩm “tạo ra những kỳ vọng hợp pháp cho các thành viên WTO, và do đó, nên được tính đến khi chúng có liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào”.[2]

Vậy, thực tiễn áp dụng những báo cáo của Panel và AB được DSB thông qua trong các vụ tranh chấp sau đó tại WTO cũng là điều cần nghiên cứu, làm rõ.

 

[1] Appellate Body Report, US – Shrimp (Article 21.5 – Malaysia), para. 109.

[2] Appellate Body Report, Japan – Alcoholic Beverages II DSR 1996:I, 97 at p107-108

Tác giả: Tào Thị Huệ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub