Website chia sẻ kiến thức về Luật Thương mại quốc tế

Visit Website bokepxxx.ninja
www.xxx-in.pro will he get his turn after he is done eating pussy.
creampie

Án lệ liên quan đến ngoại lệ về tính độc lập của tín dụng chứng từ tại toà án Anh (Kỳ 1)

Ngoại lệ đó là trường hợp các chứng từ theo tín dụng được xuất trình bởi chính người thụ hưởng và ngân hàng biết khi các chứng từ được xuất trình là giả mạo hoặc gian lận thì ngân hàng có quyền từ chối thanh toán

0 593

Án lệ liên quan đến ngoại lệ về tính độc lập của tín dụng chứng từ tại toà án Anh (Kỳ 1)

Discount Records v Barclays Bank [1975]

Trong trường hợp này, người mua cho rằng các thùng do người bán vận chuyển chỉ chứa một lượng nhỏ hàng hóa mà người mua đã ký hợp đồng đặt hàng, và các thùng còn lại chứa đầy rác. Người mua đã yêu cầu toà án áp dụng biện pháp buộc ngân hàng ngừng thanh toán cho người bán, theo thư tín dụng (L/C). Tuy nhiên, hành vi gian lận của người bán đã bị cáo buộc nhưng chưa được chứng minh, do đó toà án sẽ không ban hành lệnh buộc ngân hàng ngừng thanh toán, vì việc ban hành lệnh này sẽ ngăn ngân hàng thực hiện nghĩa vụ của mình theo L/C.

Edward Owen Engineering v Barclays Bank [1978]

Trong vụ tranh chấp này, Tòa phúc thẩm đã phê chuẩn quyết định của Ngài Michael Kerr trong vụ Harbottle. Lord Denning đã mô tả ngoại lệ gian lận (fraud exception) bằng những từ sau:
“Trường hợp này (trường hợp Sztejn) cho thấy rằng có một ngoại lệ đối với nguyên tắc: ngân hàng không nên thanh toán theo thư tín dụng nếu biết rằng các tài liệu đó là giả mạo (forged), hoặc yêu cầu thanh toán được thực hiện một cách gian lận (fraudulently) trong các trường hợp không có quyền thanh toán ”(trang 982).
Trong trường hợp tương tự, Lord Justice Brown, nói về ngoại lệ gian lận (fraud exception):
“Ngoại lệ đó là trường hợp các chứng từ theo tín dụng được xuất trình bởi chính người thụ hưởng và ngân hàng biết khi các chứng từ được xuất trình là giả mạo hoặc gian lận thì ngân hàng có quyền từ chối thanh toán” (trang 984).
Lord Justice Geoffrey Lane cũng nói ở trang 986:
“Các trường hợp duy nhất có thể biện minh cho việc ngân hàng không tuân thủ yêu cầu thanh toán theo L/C …… .. là điều này, khi ngân hàng đã biết và rõ ràng rằng người mua đã gian lận”.

 

Người dịch: Tào Thị Huệ

Nguồn: https://www.lawteacher.net/free-law-essays/criminal-law/courts-and-fraud-exception.php (truy cập ngày 07/1/2020)

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

bokep-indo kendra squeezing your head with a scissorhold.
indian couple homemade. xnx
jav hub